De standaardlijst plantengemeenschappen

De standaardlijst van plantengemeenschappen in Nederland betreft de klassen, orden, verbonden, associaties, subassociaties en romp- en derivaatgemeenschappen die onderscheiden zijn in de vijfdelige reeks ‘De Vegetatie van Nederland’ (Schaminée et al. 1995-1999; Schaminée et al. 2010), de ‘Veldgids Rompgemeenschappen’ (Schaminée et al. 2015) en – tenslotte – in een revisie van de Vegetatie van Nederland (Schaminée et al. 2017). Deze overzichten samen hebben geleid tot de standaardlijst. Hier is in 2017 nog een overzicht van mossen- en korstmossengemeenschappen bijgekomen (Van Dort et al. 2017), dat we ook aan de standaardlijst hebben toegevoegd.

Ditsyntaxonomisch overzicht is het belangrijkste referentiekader voor vegetatiekundig onderzoek in Nederland. Als je de vegetatiestructuur en soortensamenstelling van een begroeiing, die je in het veld tegenkomt of waarvan je een opname hebt gemaakt, vergelijkt met die van de plantengemeenschappen van deze standaardlijst, kun je daarmee alle kennis en informatie ontsluiten die over deze landelijke plantengemeenschappen bekend is. Deze stap wordt “identificatie” genoemd (zie Hoofdstuk 2.5). Achtergronden bij deze standaardlijst vind je in Hoofdstuk 1.1 en Hoofdstuk 1.6.

In de standaardlijst is de code van elke gemeenschap in de eerste kolom weergegeven (deze codes beginnen met een r van revisie), met in de tweede kolom de code zoals die in de boeken van ‘De Vegetatie van Nederland’ is gebruikt. Als er een * staat in de tweede kolom, dan is deze gemeenschap in de revisie nieuw beschreven of herzien. Als er geen tweede code staat bij een rompgemeenschap, dan is deze beschreven in de ‘Veldgids Rompgemeenschappen’. Dit volledige overzicht, maar dan met vegetatietabellen en allerlei andere informatie, is ook te raadplegen via het informatiesysteem SynBioSys Nederland (Hoofdstuk 3.2).

Standaardlijst Plantengemeenschappen v2.xls

Geciteerde literatuur

Schaminée, J.H.J., Hommel, P.W.F.M., Stortelder, A.H.F., Weeda, E.J. & Westhoff, V. (1995-1999). De Vegetatie van Nederland 1-5. Opulus, Uppsala/Leiden.

Schaminée, J., K. Sýkora, Smits, N. & Horsthuis, M. (2010). Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland. KNNV Uitgeverij, Zeist, 439 pp.

Schaminée, J., Janssen, J., Weeda, E., Hommel, P., Haveman, R., Schipper, P. & Bal, D. (2015). Veldgids Rompgemeenschappen. KNNV Uitgeverij, Zeist, 284 pp.

Schaminée, J.H.J., R. Haveman, P.W.F.M. Hommel, J.A.M. Janssen, I. de Ronde, P.C. Schipper, E.J. Weeda, K.W. van Dort & D. Bal (2017). Revisie Vegetatie van Nederland. Plantensociologische Kring Nederland. Uitgeverij Westerlaan, Lichtenvoorde.

Van Dort, K., B. van Gennip & M. Schrijvers-Gonlag (2017). De vegetatie van Nederland-6. Mossen- en korstmossengemeenschappen. KNNV-Uitgeverij, Zeist, 518 pp.