De ondersteunende theorie voor Kassim die hier wordt gepresenteerd, is gebaseerd op het boek 'De basisprincipes van Het Nieuwe Telen'. Het Nieuwe Telen is een initiatief van Kas als Energiebron om het groeiklimaat in kassen te optimaliseren met behulp van zo eenvoudig mogelijke middelen, met niet de techniek, maar de plant als uitgangspunt.

Hoofdstuk 1 op deze Wiki omvat een analyse van plantgedrag op basis van drie balansen: de waterbalans, de energiebalans en de assimilatenbalans.

Overeenkomstig wordt in hoofdstuk 2 het kasklimaat ontleed op basis van de energiebalans en de vochtbalans van de kas. Vervolgens wordt de interactie van het kasklimaat besproken, met enerzijds de weersomstandigheden buiten en anderzijds het klimaat rond het gewas in verschillende perioden van de dag en de nacht.

Deze analyses vormen de natuurkundige basis voor de principes die besproken worden in hoofdstuk 3 van een energiezuinige aanpak om een actief groeiklimaat te creëren voor de plant.

Om de toegankelijkheid te verhogen is een korte, op de praktijk gerichte omschrijving van gehanteerde begrippen opgenomen. Zie de pagina Begrippenlijst Theorie.


Het volledige boek is hier beschikbaar: 'De basisprincipes van Het Nieuwe Telen'