Wat is Kassim?

Kassim is een online simulatietool voor educatieve doeleinden op het gebied van klimaatregeling binnen kassen. De tool is gebouwd met het oog op recente ontwikkelingen omtrent klimaatregelstrategie en kas technologie. Hieronder valt onder andere het onderzoek verricht voor het innovatieprogramma Kas als Energiebron, met als doel het energieverbruik van de Nederlandse glastuinbouw te verlagen. Maar ook ontwikkelingen met betrekking tot de (semi-) gesloten kas, kasdek materiaal, schermen en belichting.

Hoe werkt Kassim?

Het model achter Kassim is een kas-simulatie model genaamd KASPRO dat ontwikkeld is door de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research. KASPRO is een dynamisch model dat aan de hand van praktijkdata is doorontwikkeld en gevalideerd. Het model wordt veelvuldig in praktijkonderzoek gebruikt en uitgebreid met relevante nieuwe ontwikkelingen. Ook bevat het model een virtuele klimaatcomputer waarmee praktijkgetrouwe klimaatregeling kan worden gesimuleerd.

Voor wie is Kassim?

Kassim kan worden ingezet voor het onderwijs bij MBO, HBO en WO instellingen op het gebied van klimaatregeling, energie en klimaat in de glastuinbouw. Ook de sector glastuinbouw, waaronder telers, zijn welkom om Kassim te gebruiken voor het vergroten en verbreden van kennis.