De handleiding bevat ondersteunend materiaal voor het bekend raken en werken met Kassim. In de Introductie wordt achtergrondinformatie over Kassim en het onderliggende kas-simulatie model gegeven. In de sectie Interface wordt aan de hand van afbeeldingen uitgelegd wat er in de simulatie omgeving van Kassim te vinden is aan menu's, inputs en outputs. Vervolgens wordt in Functies ingegaan op de mogelijkheden binnen Kassim om bijvoorbeeld opdrachten te maken en te delen, simulaties uit te voeren en de taalinstelling te wijzigen. Tot slot bevat de Begrippenlijst Kassim een overzicht met uitleg van de naamgeving en alle symbolen en die u kunt tegenkomen in Kassim.