Inputs

De inputs zijn alle instellingen die een gebruiker kan aanpassen om simulaties mee uit te voeren. Alle inputs zijn verzameld in een paneel aan de linkerzijde binnen de interface van Kassim. In de onderstaande afbeelding is het input paneel aangegeven met een groen kader. Hieronder volgt een overzicht met uitleg van alle inputs.Datum, tijd en weersomstandigheden

Simulatie datum

Met deze input kan de datum en tijd worden ingesteld. De datum en tijd zijn van invloed op de positie van de zon en dus ook op de invallende zonnestraling.

Globale zonnestraling

Met deze input kan de globale zonnestraling (W) worden ingesteld. De globale zonnestraling bestaat uit de directe en diffuse zonnestraling. 

Bewolking

De mate van bewolking kan ingesteld worden op onbewolkt, half bewolkt en zwaar bewolkt. Bewolking is van invloed op de hemeltemperatuur en de verhouding tussen directe en diffuse zonnestraling.

Temperatuur buitenlucht

Met deze input kan de temperatuur van de buitenlucht (°C) worden ingesteld.

Relatieve vochtigheid buitenlucht 

Met deze input kan de relatieve vochtigheid van de buitenlucht (%) worden ingesteld. Lees hier meer over luchtvochtigheid.

Windsnelheid

Met deze input kan de windsnelheid (m/s) worden ingesteld.

Kas eigenschappen

Kas oriëntatie

De kas oriëntatie kan ingesteld worden op een gootrichting oost-west of noord-zuid. De kas oriëntatie is van invloed op de hoek van inval van zonnestraling op het kasdek.

Kasdek materiaal

Het kasdek materiaal kan ingesteld worden op enkel of dubbel glas. Kasdek materiaal is van invloed op de lichtdoorlatendheid en isolatiewaarde van een kas.

Lek ventilatie

Met deze input kan het lekventilatievoud bij een gemiddelde windsnelheid worden ingevuld. De lek ventilatie geeft aan hoeveel lucht er infiltreert in de kas door plekken waar de kas niet luchtdicht is. De gemiddelde windsnelheid is 4 m/s.

Aantal buizen per meter kap

Het aantal buizen per meter kap geeft informatie over het verwarmingsnet in de kas waar warm water door wordt gevoerd om de kaslucht op te warmen.

Buisdiameter

Met deze input kan de diameter van de verwarmingsbuizen (mm) worden ingesteld.

Gewas

Gewas type

Het gewas type kan ingesteld worden op tomaat, roos en gerbera. Ook kan er gekozen worden om de kas leeg te laten.

LAI

LAI is een afkorting van leaf area index. Vertaald naar het Nederlands is dat bladoppervlakte-index. LAI geeft aan hoeveel m2 bladoppervlak er is per m2 grondoppervlak en is dus een dimensieloos getal.

Verdampingsstress gewas

Verdampingsstress ontstaat als er meer water wordt verdampt door de plant dan de wortels kunnen opnemen. De verdampingsstress kan worden aangegeven met een stressfactor die varieert tussen 1 en 0. Een factor 1 staat gelijk aan geen stress. Een factor kleiner dan 1 geeft aan dat er verdampingsstress is.

Klimaatregeling

Setpoint verwarmen

Als de kaslucht temperatuur onder de setpoint temperatuur (°C) voor verwarmen valt, dan schakelt de verwarming in totdat de gewenste kaslucht temperatuur bereikt is.

Minimum buistemperatuur

De temperatuur van verwarmingsbuizen in een kas zijn begrensd met een minimum en een maximum temperatuur. De minimum buistemperatuur (°C) geeft aan op welke temperatuur de verwarmingsbuizen minimaal worden gehouden door het verwarmingssysteem.

Setpoint ventileren op temperatuur

Als de kaslucht temperatuur boven de setpoint temperatuur (°C) voor ventileren uitkomt, dan wordt er geventileerd totdat de gewenste kaslucht temperatuur bereikt is.

Setpoint ventileren op vocht

Als de relatieve vochtigheid van de kaslucht boven de setpoint vochtigheid (%) voor ventileren uitkomt, dan wordt er geventileerd totdat de gewenste relatieve vochtigheid in de kas bereikt is.

Minimum raamstand luwe zijde

De ramen van een kas kunnen geopend worden om buitenlucht toe te laten. Dit heet ventileren. De zijde van de kas waar de wind vandaan komt, wordt de windzijde genoemd. De andere zijde wordt de luwe zijde of soms ook lijzijde genoemd. De minimum raamstand luwe zijde (%) geeft aan hoe ver de ramen tenminste open worden gehouden aan de luwe zijde van de kas. Bij 0 % zijn de ramen gesloten en bij 100 % zijn de ramen volledig geopend.

Minimum raamstand windzijde

De ramen van een kas kunnen geopend worden om buitenlucht toe te laten. Dit heet ventileren. De zijde van de kas waar de wind vandaan komt, wordt de windzijde genoemd. De andere zijde wordt de luwe zijde of soms ook lijzijde genoemd. De minimum raamstand windzijde (%) geeft aan hoe ver de ramen tenminste open worden gehouden aan de windzijde van de kas. Bij 0 % zijn de ramen gesloten en bij 100 % zijn de ramen volledig geopend.

P-band ventilatie op temperatuur

P-band ventilatie op temperatuur geeft het kastemperatuurgebied (°C) boven de setpoint temperatuur voor ventileren aan, waarbinnen de ramen proportioneel van dicht (0 %) naar open (100 %) gaan. Hoe kleiner de P-band wordt gekozen, des te sneller de ramen zullen openen en sluiten bij een temperatuurverandering boven de setpoint temperatuur voor ventileren.

P-band ventilatie op vocht

P-band ventilatie op vocht geeft het gebied van relatieve vochtigheid in de kas (°C) boven de setpoint vochtigheid voor ventileren aan, waarbinnen de ramen proportioneel van dicht (0 %) naar open (100 %) gaan. Hoe kleiner de P-band wordt gekozen, des te sneller de ramen openen en sluiten bij een verandering in vochtigheid boven de setpoint vochtigheid voor ventileren.

Kas installaties

Schermen

Er kunnen drie schermen geplaatst worden in de kas. Per scherm is er de keuze tussen een energiescherm, een schaduwscherm en een verduisteringsscherm. Er kan uiteraard ook voor worden gekozen om geen schermen te gebruiken. De schermkier (%) kan per scherm worden ingesteld. De schermkier geeft aan hoe ver het scherm is geopend.

Topbelichting

Met topbelichting wordt aangegeven of er kunstmatige belichting boven het gewas door middel van lampen wordt gebruikt. HPS lampen en LED zijn beschikbaar in Kassim. De lichtintensiteit (µmol/m2/s) van de topbelichting kan worden ingesteld.

Tussenbelichting

Met tussenbelichting wordt aangegeven of er kunstmatige belichting tussen het gewas door middel van lampen wordt gebruikt. LED lampen zijn beschikbaar in Kassim. De lichtintensiteit (µmol/m2/s) van de tussenbelichting kan worden ingesteld.

CO2-dosering

Met deze input kan de CO2-dosering (g/uur) worden ingesteld. CO2 wordt in de kas geblazen om de groei van planten en daarmee de productie te bevorderen.

Geforceerde ventilatie

Met deze input kan de geforceerde ventilatie (m3/uur) worden ingesteld. Door middel van ventilatoren en een verdeelsysteem (zoals bijvoorbeeld luchtslurven) kan lucht geforceerd de kas in worden geblazen. Dit wordt ook wel mechanische ventilatie genoemd. Lees hier meer over het geforceerd inblazen van buitenlucht.

Verneveling

Met deze input kan de verneveling (g/uur) worden ingesteld. Verneveling wordt gebruikt om te koelen en wordt ook wel adiabatische koeling genoemd. Lees hier meer over verneveling.

Outputs

De outputs zijn alle resultaten die berekend worden door Kassim. Outputs kunnen niet door gebruikers worden aangepast. Alle outputs staan in de virtuele kas omgeving die de rechterzijde van de interface in beslag neemt. In de onderstaande afbeelding is de virtuele kas omgeving met outputs aangegeven met een blauw kader. Outputs worden aangegeven met een afkorting of een icoon. Door met de muis op een output te gaan staan kan de volledige naam worden geïnspecteerd. Hieronder volgt een overzicht met uitleg van alle outputs.Iconenlijst

Temperatuur

Vocht

Windsnelheid

CO2-concentratie

Warmteoverdracht

Straling

Convectie

Verdamping

Condensatie


Meteo

Globale zonnestraling

Afkorting: Globaal

Eenheid: W

De globale zonnestraling bestaat uit de directe en diffuse zonnestraling.

Diffuse zonnestraling

Afkorting: Diffuus

Eenheid: W

Diffuse zonnestraling is straling die weerkaatst is door bijvoorbeeld het wolkendek voordat deze de kas bereikt.

PAR zon

Afkorting: PAR

Eenheid: µmol/s

PAR is een afkorting van photosynthetically active radiation. Vertaald naar het Nederlands is dat fotosynthetisch actieve straling. PAR is het deel binnen het lichtspectrum dat planten kunnen gebruiken voor fotosynthese.

Azimut zon

Afkorting: Azimut

Eenheid: °

Het azimut van de zon is de horizontale coördinaat waarmee de positie van de zon wordt aangegeven.

Elevatie zon

Afkorting: Elevatie

Eenheid: °

De elevatie van de zon is de verticale coördinaat waarmee de positie van de zon wordt aangegeven.

Zonsopgang

Afkorting: Zon op

Deze output geeft het tijdstip van zonsopgang aan voor de gekozen datum.

Zonsondergang

Afkorting: Zon onder

Deze output geeft het tijdstip van zonsondergang aan voor de gekozen datum.

Hemeltemperatuur

Afkorting: T hemel

Eenheid: °C

Uitstraling is een belangrijk onderdeel van het energieverlies van de kas. Dit komt doordat de kas een relatief warm object vormt tegenover een ‘hemel’ die zeer koud kan zijn. De hemeltemperatuur geeft aan hoe 'koud' de hemel is. Bewolking is van grote invloed op de hemeltemperatuur. Lees hier meer over uitstraling.

Temperatuur buitenlucht

Icoon:

Eenheid: °C

Deze output geeft de temperatuur van de buitenlucht aan.

Relatieve vochtigheid buitenlucht 

Icoon:

Eenheid: %

Deze output geeft de relatieve vochtigheid van de buitenlucht aan. Lees hier meer over luchtvochtigheid.

Absolute vochtigheid buitenlucht 

Icoon:

Eenheid: g/m3

Deze output geeft de absolute vochtigheid van de buitenlucht aan. Lees hier meer over luchtvochtigheid.

Enthalpie buitenlucht 

Afkorting: Enthalpie

Eenheid: kJ/m3

Deze output geeft de enthalpie van de buitenlucht aan. Lees hier meer over enthalpie.

Windsnelheid

Icoon:

Eenheid: m/s

Deze output geeft de windsnelheid aan.


Kasklimaat
Let op: als er een scherm wordt gebruikt, wordt er onderscheid gemaakt tussen de kaslucht onder en boven het scherm.

Temperatuur kaslucht

Icoon:

Eenheid: °C

Deze output geeft de temperatuur van de kaslucht aan.

Relatieve vochtigheid kaslucht 

Icoon:

Eenheid: %

Deze output geeft de relatieve vochtigheid van de kaslucht aan. Lees hier meer over luchtvochtigheid.

Absolute vochtigheid kaslucht 

Icoon:

Eenheid: g/m3

Deze output geeft de absolute vochtigheid van de kaslucht aan. Lees hier meer over luchtvochtigheid.

Enthalpie kaslucht 

Afkorting: Enthalpie

Eenheid: kJ/m3

Deze output geeft de enthalpie van de kaslucht aan. Lees hier meer over enthalpie.

CO2-concentratie kaslucht 

Symbool:

Eenheid: ppm

Deze output geeft de CO2-concentratie van de kaslucht aan.

Dauwpuntstemperatuur kaslucht 

Afkorting: Dauwpunt

Eenheid: °C

Deze output geeft het dauwpunt van de kaslucht aan. Lees hier meer over het dauwpunt en condensatie.

Vochtdeficiet kaslucht 

Afkorting: DX

Eenheid: g/m3

Deze output geeft het vochtdeficiet van de kaslucht aan. Lees hier meer over het vochtdeficiet.

Gewas

LAI

Afkorting: LAI

Eenheid: m2/m2

LAI is een afkorting van leaf area index. Vertaald naar het Nederlands is dat bladoppervlakte-index. LAI geeft aan hoeveel m2 bladoppervlak er is per m2 grondoppervlak en is dus een dimensieloos getal.

Temperatuur gewas

Icoon:

Eenheid: °C

Deze output geeft de gemiddelde temperatuur van het gewas aan.

Verdamping gewas

Icoon:

Eenheid: °C

Deze output geeft de totale verdamping van het gewas aan. Lees hier meer over de rol van verdamping binnen de energiebalans van planten.

Latente verdampingswarmte gewas

Afkorting: Lat.

Eenheid: W

Deze output geeft de totale latente verdampingswarmte van het gewas aan. De latente verdampingswarmte is de warmte die nodig is om water te laten verdampen. Deze warmte wordt aan het gewas onttrokken waardoor het afkoelt en, afhankelijk van de hoeveelheid straling, waardoor de bladtemperatuur onder de luchttemperatuur kan komen te liggen. Lees hier meer over de rol van verdamping binnen de energiebalans van planten.

Geabsorbeerde kortgolvige straling

Afkorting: SWR abs.

Eenheid: W

SWR is een afkorting van short wave radiation. Vertaald naar het Nederlands is dat kortgolvige straling. Deze output geeft de kortgolvige straling aan die door het gewas wordt geabsorbeerd. Kortgolvige straling bestaat uit UV (300-400 nm), PAR (400-700nm) en NIR (700-3000 nm). De geabsorbeerde kortgolvige straling wordt omgezet in warmte waardoor de bladeren opwarmen.

Bruto fotosynthese gewas

Afkorting: Bruto fot.

Eenheid: g/uur

Deze output geeft de totale bruto fotosynthese van het gewas aan. De totale hoeveelheid glucose die een plant per tijdseenheid vastlegt wordt bruto fotosynthese genoemd. De netto fotosynthese is de bruto fotosynthese minus wat de plant verbruikt voor onderhoud- en groeiademhaling. Ademhaling wordt ook dissimilatie of verbranding genoemd.

Ademhaling gewas

Afkorting: Adem.

Eenheid: g/uur

Deze output geeft de totale onderhoud- en groeiademhaling van het gewas aan. Ademhaling wordt ook dissimilatie of verbranding genoemd.

Netto fotosynthese gewas

Afkorting: Netto fot.

Eenheid: g/uur

Deze output geeft de totale netto fotosynthese van het gewas aan. De totale hoeveelheid glucose die een plant per tijdseenheid vastlegt wordt bruto fotosynthese genoemd. De netto fotosynthese is de bruto fotosynthese minus wat de plant verbruikt voor onderhoud- en groeiademhaling. Ademhaling wordt ook dissimilatie of verbranding genoemd.


Let op: de volgende outputs worden voor vier verschillende lagen binnen het gewas weergegeven.

Temperatuur gewaslaag

Icoon:

Eenheid: °C

Deze outputs geven de temperatuur voor vier verschillende gewaslagen weer.

Verdamping gewaslaag

Icoon:

Eenheid: °C

Deze outputs geven de verdamping voor vier verschillende gewaslagen weer. Lees hier meer over de rol van verdamping binnen de energiebalans van planten.

Dampdrukdeficiet gewaslaag

Afkorting: VPD

Eenheid: kPa

Deze outputs geven de dampdrukdeficiet voor vier verschillende gewaslagen weer. Lees hier meer over het vochtdeficiet.

PAR gewaslaag

Afkorting: PAR

Eenheid: µmol/s

Deze outputs geven de PAR voor vier verschillende gewaslagen weer. PAR is een afkorting van photosynthetically active radiation. Vertaald naar het Nederlands is dat fotosynthetisch actieve straling. PAR is het deel binnen het lichtspectrum dat planten kunnen gebruiken voor fotosynthese.

Condensatie gewaslaag

Icoon:

Eenheid: droog of nat

Deze outputs geven per gewaslaag aan of er condensatie optreedt. Lees hier meer over het dauwpunt en condensatie.

Bruto fotosynthese gewaslaag

Afkorting: Fot.

Eenheid: g/uur

Deze outputs geven de bruto fotosynthese voor vier verschillende gewaslagen weer. De totale hoeveelheid glucose die een plant per tijdseenheid vastlegt wordt bruto fotosynthese genoemd. De netto fotosynthese is de bruto fotosynthese minus wat de plant verbruikt voor onderhoud- en groeiademhaling. Ademhaling wordt ook dissimilatie of verbranding genoemd.

Latente verdampingswarmte gewaslaag

Afkorting: Lat.

Eenheid: W

Deze outputs geven de latente verdampingswarmte voor vier verschillende gewaslagen weer. De latente verdampingswarmte is de warmte die nodig is om water te laten verdampen. Deze warmte wordt aan het gewas onttrokken waardoor het afkoelt en, afhankelijk van de hoeveelheid straling, waardoor de bladtemperatuur onder de luchttemperatuur kan komen te liggen. Lees hier meer over de rol van verdamping binnen de energiebalans van planten.

Ventilatie
Let op: als de ramen gesloten zijn, vindt er nog steeds uitwisseling van lucht plaats tussen de kas en de buitenomgeving. Dit is de lek ventilatie, ook wel infiltratie genoemd.

Raamstand luwe zijde

Afkorting: Raam luw

Eenheid: %

Deze output geeft de raamstand aan de luwe zijde van de kas. De ramen van een kas kunnen geopend worden om buitenlucht toe te laten. Dit heet ventileren. De zijde van de kas waar de wind vandaan komt, wordt de windzijde genoemd. De andere zijde wordt de luwe zijde of soms ook lijzijde genoemd. Bij 0 % zijn de ramen gesloten en bij 100 % zijn de ramen volledig geopend.

Raamstand windzijde

Afkorting: Raam wind

Eenheid: %

Deze output geeft de raamstand aan de windzijde van de kas. De ramen van een kas kunnen geopend worden om buitenlucht toe te laten. Dit heet ventileren. De zijde van de kas waar de wind vandaan komt, wordt de windzijde genoemd. De andere zijde wordt de luwe zijde of soms ook lijzijde genoemd. Bij 0 % zijn de ramen gesloten en bij 100 % zijn de ramen volledig geopend.

Ventilatie

Afkorting: Ventilatie

Eenheid: m3/uur

Deze output geeft aan hoeveel lucht er wordt uitgewisseld tussen de kas en de buitenomgeving door de geopende ramen.

Convectief warmteverlies ventilatie

Icoon:

Eenheid: W

Deze output geeft aan hoeveel voelbare warmte er naar de buitenomgeving gaat door de geopende ramen. Het convectief warmteverlies ten gevolge van ventilatie is gebaseerd op het temperatuurverschil tussen de kaslucht en de buitenlucht.

Vocht flux ventilatie

Icoon:

Eenheid: g/uur

Deze output geeft aan hoeveel vocht er naar de buitenomgeving gaat door de geopende ramen.

Latent warmte verlies ventilatie

Afkorting: Lat.

Eenheid: W

Deze output geeft aan hoeveel latente warmte er naar de buitenomgeving gaat door de geopende ramen.

CO2-flux ventilatie

Afkorting: CO2

Eenheid: g/uur

Deze output geeft aan hoeveel CO2 er naar de buitenomgeving gaat door de geopende ramen.

Kasdek

Hemisferische PAR-transmissie kasdek

Afkorting: Them

Eenheid: %

Deze output geeft de hemisferische PAR-transmissie van het kasdek aan.

Directe PAR-transmissie kasdek

Afkorting: Tdir

Eenheid: %

Deze output geeft de directe PAR-transmissie van het kasdek aan.

U-waarde kas

Afkorting: U-waarde

Eenheid: W/K

Deze output geeft de effectieve U-waarde van de kas aan. De U-waarde wordt berekend als het verschil tussen warmteverbruik van het verwarmingsnet en warmteverlies naar de bodem gedeeld door het temperatuurverschil tussen kaslucht en buitenlucht. De U-waarde zal toenemen als je de ramen opent. Als je de U-waarde van de kale constructie wil berekenen moet je de ramen dicht houden en het gewas er uit halen.

Stralingsverlies kasdek

Icoon:

Eenheid: W

Deze output geeft het stralingsverlies van het kasdek aan. Lees hier meer over afkoeling door uitstraling.

Convectief warmteverlies kasdek

Icoon:

Eenheid: W

Deze output geeft aan hoeveel warmte het kasdek verliest door convectie. Het convectief warmteverlies van het kasdek is gebaseerd op het temperatuurverschil tussen de kaslucht en het kasdek.

Temperatuur kasdek

Icoon:

Eenheid: °C

Deze output geeft de temperatuur van het kasdek aan.

Condensatie kasdek

Icoon:

Eenheid: droog of nat

Deze output geeft aan of er condensatie optreedt bij het kasdek. Lees hier meer over het dauwpunt en condensatie.

Condensatie flux kasdek

Icoon:

Eenheid: g/uur

Deze output geeft aan hoeveel condensatie er ontstaat aan het kasdek per uur. Lees hier meer over het dauwpunt en condensatie.


Kasvloer

Temperatuur kasvloer

Icoon:

Eenheid: °C

Deze output geeft de temperatuur van de kasvloer aan.

Convectieve warmteafgifte kasvloer

Icoon:

Eenheid: W

Deze output geeft aan hoeveel warmte de kasvloer afgeeft aan de kaslucht door middel van convectie. Let op: als de kasvloer kouder is dan de kaslucht, dan geeft de kaslucht juist warmte af aan de kasvloer door middel van convectie.

PAR kasvloer

Afkorting: PAR

Eenheid: µmol/s

Deze output geeft aan hoeveel PAR de kasvloer bereikt. PAR is een afkorting van photosynthetically active radiation. Vertaald naar het Nederlands is dat fotosynthetisch actieve straling. PAR is het deel binnen het lichtspectrum dat planten kunnen gebruiken voor fotosynthese.

Schermen
Let op: als er meerdere schermen worden gebruikt, dan worden deze outputs voor elk scherm apart weergegeven.

Positie scherm

Afkorting: Pos.

Eenheid: %

Deze output geeft de positie van het scherm aan. Bij 0 % is het scherm volledig open en wordt er dus niet geschermd. Een waarde van 100 % geeft aan dat het scherm volledig gesloten is.

Temperatuur scherm

Icoon:

Eenheid: °C

Deze output geeft de temperatuur van het scherm aan.

Condensatie scherm

Icoon:

Eenheid: droog of nat

Deze output geeft aan of er condensatie optreedt bij het scherm. Lees hier meer over het dauwpunt en condensatie.

Condensatie flux scherm

Icoon:

Eenheid: g/uur

Deze output geeft aan hoeveel condensatie er ontstaat aan het scherm per uur. Lees hier meer over het dauwpunt en condensatie.

Warmtestraling scherm naar kasdek

Icoon:

Eenheid: W

Deze output geeft aan hoeveel warmte het scherm uitstraalt naar het kasdek. Lees hier meer over afkoeling door uitstraling.

Verwarming

Buistemperatuur

Icoon:

Eenheid: °C

Deze output geeft de buistemperatuur van het verwarmingsnet aan.

Totale warmteafgifte buizen

Icoon:

Eenheid: W

Deze output geeft de totale warmteafgifte van de buizen aan. De totale warmteafgifte bestaat warmteoverdracht door convectie en door straling. Lees hier meer over warmteafgifte van buizen.

Belichting

Temperatuur armatuur topbelichting

Icoon:

Eenheid: °C

Deze output geeft de temperatuur van het armatuur van de topbelichting aan.

Convectieve warmteafgifte topbelichting

Icoon:

Eenheid: W

Deze output geeft aan hoeveel warmte de topbelichting afgeeft aan de kaslucht door middel van convectie.

Kortgolvige straling topbelichting

Afkorting: SWR

Eenheid: W

SWR is een afkorting van short wave radiation. Vertaald naar het Nederlands is dat kortgolvige straling. Deze output geeft de kortgolvige straling aan afkomstig van de topbelichting. Kortgolvige straling bestaat uit UV (300-400 nm), PAR (400-700nm) en NIR (700-3000 nm). Als kortgolvige straling wordt geabsorbeerd door de plant, dan wordt deze omgezet in warmte waardoor de bladeren opwarmen.

Verneveling, geforceerde ventilatie en CO2-dosering

Koelvermogen verneveling

Icoon:

Eenheid: W

Deze output geeft het koelvermogen van de verneveling aan. Verneveling wordt ook wel adiabatische koeling genoemd. Lees hier meer over verneveling.

Verneveling

Icoon:

Eenheid: g/uur

Deze output geeft de verneveling aan. Verneveling wordt gebruikt om te koelen en wordt ook wel adiabatische koeling genoemd. Lees hier meer over verneveling.

Ontvochtiging door geforceerde ventilatie

Afkorting: Ontvocht.

Eenheid: g/uur

Deze output geeft de mate van ontvochting door geforceerde ventilatie aan. Door middel van ventilatoren en een verdeelsysteem (zoals bijvoorbeeld luchtslurven) kan lucht geforceerd de kas in worden geblazen. Dit wordt ook wel mechanische ventilatie genoemd. Lees hier meer over het geforceerd inblazen van buitenlucht.

CO2-dosering

Afkorting: CO2-dosering

Eenheid: g/uur

Deze output geeft de CO2-dosering aan. CO2 wordt in de kas geblazen om de groei van planten en daarmee de productie te bevorderen.

Energiebalans
Let op: het plusteken of minteken voor deze outputs geeft aan of een positief getal wordt opgeteld of afgetrokken in de energiebalans.

+ Zonlicht absorptie

Afkorting: Zonlicht abs.

Eenheid: W

Deze output geeft aan hoeveel energie wordt geabsorbeerd van de invallende zonnestraling. Het plusteken geeft aan dat een positief getal wordt opgeteld in de energiebalans.

+ Verwarming

Afkorting: Verwarming

Eenheid: W

Deze output geeft aan hoeveel energie de verwarming aanvoert. Het plusteken geeft aan dat een positief getal wordt opgeteld in de energiebalans.

+ Belichting

Afkorting: Belichting

Eenheid: W

Deze output geeft het opgenomen elektrisch vermogen van de belichting aan. Het plusteken geeft aan dat een positief getal wordt opgeteld in de energiebalans.

- Bodem

Afkorting: Bodem

Eenheid: W

Deze output geeft het energieverlies naar de bodem aan. Het minteken geeft aan dat een positief getal wordt afgetrokken in de energiebalans.

- Uitstraling

Afkorting: Uitstraling

Eenheid: W

Deze output geeft het stralingsverlies van de kas aan. Het minteken geeft aan dat een positief getal wordt afgetrokken in de energiebalans. Lees hier meer over afkoeling door uitstraling.

- Convectief warmteverlies

Afkorting: Convectief

Eenheid: W

Deze output geeft aan hoeveel warmte de kas verliest door convectie. Het minteken geeft aan dat een positief getal wordt afgetrokken in de energiebalans.

- Latent warmteverlies

Afkorting: Latent

Eenheid: W

Deze output geeft aan hoeveel latente warmte de kas verliest. Het minteken geeft aan dat een positief getal wordt afgetrokken in de energiebalans.