Wat is stadslandbouw?

Stadslandbouw kan worden gedefinieerd als de productie van voedsel binnen de stad of langs de randen van de stad. Kenmerkend is dat het gebruik maakt van producten en diensten uit de stad en vervolgens producten en diensten terug levert aan de stad. Van de stad, voor de stad, dus.

Waarom stadslandbouw?

Er zijn diverse motieven voor stadslandbouw. De hightech stadslandbouwinitiatieven gaan uit van het duurzaam telen; minder transport- en luchtvervuiling, weinig energie-, bestrijdingsmiddelen, medicijnen- en waterverbruik. De kleinere buurtinitiatieven beginnen met een buurtmoestuin, bijvoorbeeld omdat het een goede reden is om met vrienden en buren samen iets te kunnen ondernemen, dit omdat je een zeer toegankelijke ontmoetingsplek voor de hele buurt creëert. Of omdat men aan kinderen wil kunnen laten zien waar het voedsel dat op ons bord ligt vandaan komt en hoe het groeit. Of omdat men controle over de productie van eigen voedsel wil houden, omdat men het vertrouwen verloren heeft in producenten en leveranciers. Een woningbouwcoöperatie kan een buurtmoestuin opzetten omdat de interactie tussen de bewoners de sociale cohesie vergroot. Kortom stadslandbouwprojecten hebben vaak veel meer functies dan alleen het voortbrengen van voedsel.

Hoe ziet het er in de praktijk uit en/of wat zijn voorbeelden van bedrijven?

Stadslandbouw heeft vele verschijningsvormen, zoals buurttuinen, bijenstallen, zorgtuinen, generatietuinen, commercieel, non-commercieel, amateurtuinen, volkstuinen, moestuinen, vensterbanktuinen, balkontuinen, verticale stadslandbouw in én op gebouwen zoals dakakkers.

Je kan ook denken aan verticale) landbouw in leegstaande gebouwen, eetbaar groen in kantoor en horeca, wildplukken en thuis voedsel produceren.  Zelfs sociale initiatieven die voedselactiviteiten organiseren zou je onder stadslandbouw kunnen laten vallen.

•          Rotterzwam

•          Grown Down Town

•          Aquaponics

•          Pluk de Stad

•          Hotspot Hutspot

Wie jaagt het met name aan?

Met name burgers, startende (sociaal) ondernemers, maar ook woningbouwcorporaties

Verder lezen:

  • Lees hier de overzichtsdossiers over stadslandbouw van AgriHolland en Groene Ruimte
  • Groen Kennisnet heeft ook een artikel over stadslandbouw geschreven met diverse verwijzende links voor meer informatie

Het laatste nieuws:

  • Voor het laatste nieuws over dit onderwerp, kijk je in het dossier De Groene Stad van Groen Kennisnet. Dit dossier gaat onder andere over stadslandbouw.

Keer hier weer terug naar een overzicht van de thema's.

Ga verder naar Thema C: Lokaal

Of ga terug naar Thema A: Eiwittransitie