Er verandert veel op gebied van voedsel: eetgewoonten, de manier waarop voedsel geproduceerd wordt en hoe we de gehele voedselketen duurzamer kunnen maken. Deze ontwikkeling vraagt van iedereen die werkzaam is in de voedselketen om op een andere manier te denken en te doen. Voor jou betekent dit dat je kan leren van de ontwikkeling die bedrijven doormaken. Daarnaast zou jij op termijn zelf bedrijven kunnen helpen om stappen te zetten in de voedseltransitie.

Om er achter te komen welke ontwikkeling bedrijven willen doormaken is het van belang om erachter te komen hoe het bedrijf zich wil ontwikkelen. Dit kun je het ontwikkeldoel noemen. Om dit ontwikkeldoel te halen zal het bedrijf zich moeten inzetten. Dit gaat niet vanzelf, het bedrijf zal hiervoor stappen moeten zetten. In heel veel gevallen is het ook niet meteen duidelijk welke stappen het bedrijf zou kunnen zetten daarvoor moet je onderzoek doen. Dit proces is weergegeven in de onderstaande figuur.

Figuur 1: Ontwikkeldoel

Ga hier verder naar het stappenplan van 4.1.