Ondernemers moeten zich bij toekomstige bedrijfsontwikkelingen de vraag stellen “waar wil ik naar toe werken om mijn bedrijf toekomstsbestendig te maken en dus, in welke richting wil ik bewegen op de 5 thema’s uit de trendanalyse van het voedselsysteem tot 2030?”

Tabel 1: Uitersten in ontwikkelingskeuze

Thema's hoofdtrends in food tot 2030

Uitersten in ontwikkelingskeuze

↓                                                   ↓

Vraag en aanbodAanbodgerichtVraaggericht
KetenMachtSamenwerking
MVOProfitMaatschappelijke rol
TechnologieHigh techRol technologie niet leidend
RegelgevingVoedselzekerheidVoedselveiligheid
 4P's ha,ha*4C's ha,ha
 Product, Power, Profit, PriceConsumer, Cooperation, Community, Continuity

*In de algemene literatuur over mogelijke ontwikkelingsscenario’s worden de 2 uitersten van ontwikkelingskeuze de 4P’s en 4C’s genoemd

Bedrijven baseren hun toekomstvisie waarschijnlijk op een mix van de 4P’s en 4C’s.

Bedrijven die bepaalde onderdelen van of zelfs helemaal richting 4C bewegen in hun bedrijfsvoering, kiezen daarmee voor nieuwe wegen in het voedselsysteem. Het zijn de bedrijven die de voedseltransitie vorm geven.

In de 'etalage' staan enkele bedrijven waar in de bedrijfsvisie duidelijk elementen van 4C's zichtbaar zijn. Klik erop voor een doorblik naar hun bedrijfsvisie en concepten.

 

Er zijn inmiddels honderden initiatieven in Nederland van bedrijven die werken aan voedseltransitie.  Voorbeelden van die bedrijven heb je al  kunnen ontdekken in het hoofdstuk  ‘Voedseltransitie: Naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem’. Er is daarbij op verschillende manieren sprake van innovaties in de wereld van voedsel die als achterliggende gedachte de 4C’s hebben. 

In dat hoofdstuk zijn de verschillende innovatievormen van bedrijven, die hun visie in meer of mindere mate baseren op de 4C’s, ingedeeld in 8 thema’s. De 8 thema’s zijn dus verschillende verschijningsvormen van voedseltransitie op bedrijven, die hun toekomstbeeld geheel of gedeeltelijk hebben gebaseerd op de 4C’s.