De activiteiten van Instock bevinden zich op het snijvlak van supermarkt, horeca en consument.

  • Waarom is juist dit concept gekozen?
  • Hoe is het aangepakt en welke partners zijn erbij betrokken?
  • Wat levert het initiatief op, dus wat is de impact op people/planet/profit?
  • Welke bijdrage leveren de verschillende onderdelen aan een duurzaam businessmodel?
  • Zijn er meer inkomsten door kwaliteit zichtbaar te maken?
  • Zijn er minder uitgaven door duurzaam om te gaan met schaarse middelen?