Inleiding

Het kweken van nieuwe aardappelrassen kost tijd en geduld, maar door genetische modificatie kan dit worden versneld. De spreker in de video is van KWS en geeft een beeld van het bedrijf. Ook spreekt hij over de ontwikkeling van het bedrijf tot nu toe en in de toekomst.

Video: Bedrijfseconomie: KWS, seeding the future

Vragen

1.a Waarin is de aardappelteelt, vergeleken met andere teelten, maar heel klein?

1,b Waarin is de aardappelteelt, vergeleken met andere teelten, groot?

 

2.a Hoeveel hectare grond is nodig om één mens te voeden?

2.b In 2015 wonen er 7.2 miljard mensen op aarde. Hoeveel hectare landbouwgrond is er nodig om alle mensen te voeden?

2.c Hoeveel landbouwhectare is in Nederland aanwezig?

 

3.a Waaraan kun je de groei van de voedselproductie tot nu toe toeschrijven? Noem drie oorzaken.

3.b Hoe kan de totale voedselproductie in de toekomst nog groeien? Noem drie manieren.

 

4.a Hoe groot is KWS in de pootgoedteelt in Nederland?

4.b Noem nog vier handelshuizen die actief zijn op de Nederlandse markt.

 

5. Noem vijf redenen waarom de aardappel een goede toekomst heeft en waardoor het areaal wereldwijd zal toenemen.

 

6.a Welke onderzoeksdoelen heeft KWS voor ogen bij het ontwikkelen van nieuwe rassen?

6.b Hoe werkt KWS samen met andere kwekers in Nederland?

 

7. Waarom groeien aardappelrassen uit Egypte in Nederland slecht?

 

8.a Leg uit wat het kwekersrecht inhoudt.

8.b Vind jij dat er licentierechten moeten worden betaald?

 

9.a Wat is genetische modificatie?

9.b Geef drie argumenten voor het toepassen van genetische modificatie.

9.c Geef drie argumenten tegen het toepassen van genetische modificatie.

 

10.a Wat betekent sisgenese?

10.b Buiten de EU mag dit worden toegepast. Wat vind jij daarvan? Geef twee goede argumenten voor je antwoord.