Inleiding

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vergaart kennis over plantenziekten en -plagen. Ook monitort de NVWA de ziekten en plagen. Zij waakt over de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, dus ook over de pootaardappelen. Er zijn internationale afspraken over het afgeven van certificaten voor aardappelen die bij export horen. De certificaten bevestigen dat planten en pootgoed voldoen aan de eisen die de ontvangende landen stellen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit:  

- bewaakt de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten;  

- bewaakt de gezondheid van dieren en planten;

- houdt het dierenwelzijn in de gaten;

- handhaaft de natuurwetgeving.

Video: Uitgangsmaterialen: akkerbouw en fytosanitaire wetgeving 1

 

Vragen

1.a Wat betekent de afkorting NVWA?

1.b Vanuit welke organisaties is de NVWA ontstaan?

 

2. De NVWA gebruikt de termen 'Q.' en 'K.'. Waar staan die termen voor?

 

3. Wat is het verschil tussen kwaliteitsziekten en quarantaineziekten?

 

4. Wie bepaalt of een ziekte of organisme onder de kwaliteits- of quarantaineziekten valt?

 

5.a Waarom is een wijdverspreide ziekte bijna nooit een quarantaineziekte?

5.b Wanneer kan dit wel?

 

6.a Wat is een fytosanitair certificaat?

6.b Wie schrijft deze uit?

6.c Krijgen alle exportpartijen een fytosanitair certificaat?

6.d Aan welke eisen moet dan zijn voldaan?

 

7.a Mag het ene land andere kwaliteitseisen hebben dan het andere land?

7.b Waarom volstaat goedkeuring van de NAK en de NAK-certificatie dan niet?

 

8.a Mag elk land zelf bepalen wat quarantaineziekten zijn?

8.b Wat voor doel streven ze daarbij na?