Inleiding

De Nederlandse pootgoedtelers produceren veel pootgoed. Een gedeelte is voor de eigen markt, maar het meeste is voor de export. Waar gaan de meeste aardappelen naartoe? Is dit binnen Europa, en naar welke landen? Hoeveel wordt er geëxporteerd naar landen buiten Europa? Wat zijn de belangrijkste verkoopargumenten voor het Nederlandse pootgoed in het buitenland? Waar liggen de markten die nog kunnen groeien? In deze video komen deze vragen aan de orde.

Video: Afzet: handel in pootgoed

Vragen

1. Geef drie redenen waarom de aardappel wereldwijd steeds belangrijker wordt.

 

2.a Geef de vijf verkoopsegmenten in de aardappelmarkt aan.

2.b Welke is/zijn een groeiende markt in Nederland?

2.c Welke is/zijn een groeiende markt, wereldwijd gezien?

2.d Welke is/zijn een dalende markt in Nederland?

2.e Welke is/zijn een dalende markt, wereldwijd gezien?

 

3.a Welk aandeel heeft Nederland binnen de internationale pootgoedmarkt?

3.b Welke landen concurreren met Nederland op de pootgoedmarkt?

 

4.a Welke functie heeft het telersnummer op het NAK-certificaat?

4.b Welke functie heeft het nog meer in het buitenland?

 

5.a Naar welke drie landen binnen Europa gaan de meeste van onze pootaardappelen? En hoeveel?

5.b Naar welke drie continenten gaan de meeste van onze pootaardappelen? En hoeveel?

 

6.a Waarom gaan er geen pootaardappelen naar verre bestemmingen zoals Australië en China?

6.b Toch worden daar ook onze nieuwe rassen geteeld. Hoe kan dat?

6.c Krijgen we deze aardappelen betaald?

 

7. Welke doelen moet naar jouw mening als pootgoedteler, een handelshuis hebben?

 

8. Als jij een pootgoedteler zou zijn, welk handelshuis zou jij dan kiezen en waarom?

 

9. Welke vijf redenen kan een pootgoedverkoper in het buitenland noemen om aan te geven dat het Nederlandse pootgoed het beste is?