Inleiding

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Akkerbouw (CIV Akkerbouw) start de module 'Pootgoedteelt'. Een samenwerkingsverband tussen opleiding, voorlichting en bedrijfsleven zorgt voor een aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Een goede afstemming tussen deze drie partijen speelt een grote rol bij de verdere ontwikkeling van de bedrijfstak. Onderwijs dat perfect aansluit op de arbeidsmarkt is hierbij van groot belang.

Video: Start van de activiteiten van het CIV Akkerbouw

Vragen

1. Welke twee opleidingen boden in 2014 de grootste kans op werk?

2. Je bent nooit te oud om te leren. Welke opleidingen heeft de algemeen directeur van Agrico doorlopen?

3. Waarom is de praktijkstage tijdens je opleiding heel belangrijk? Geef drie redenen.

4.a De opleiding is belangrijk, net als je stage. Daarnaast is het goed om verschillende talen te kunnen spreken. Waarom?

4.b Welke drie instanties moeten goed samenwerken om studenten voor te bereiden op hun toekomst?