• Een dwarsdoorsnede maken van de bollen en kijken naar de opbouw van deze bollen.
  • Kijken naar de invloed van verschillende soorten led licht op de groei van tulpen.
  • Kijken naar verschil tussen tulpen gegroeid op water en op grond. Ontwikkeling, verschil in cellen van de stengel.
  • Vermeerderen van de verschillende soorten bollen, met de verschillende methodes.