Merknaam: Boxer

 Groep: thiocarbamaten 

Labproef , dampwerking van prosulfocarb op komkommer. Links behandeld, rechts onbehandeld.  Chlorose aan bladbasis en donkerderkleur rest van het blad/bladeren

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Schadebeeld

prosulfocarb heeft een bodemwerking en remt de synthese van vetzuren. Wortels zijn kort en verdikt (soms met gezwollen worteleinden)

Belangrijkste symptomen:

  • groeivertraging in de vorm van remming van uitlopers/spruiten
  • chlorose (geelverkleuring)

Uien: Het valt niet uit te sluiten dat enige geelverkleuring, groeivertraging of zelfs wegval van planten optreedt. Dit kan met name optreden als na opkomst contactmiddelen worden gebruikt. Dit leidt over het algemeen niet tot opbrengstderving.

Werkingsmechanisme

Ook deze groep werkt in op de vetzuursynthese namelijk op de vorming van de waslaag. Doordat de waslaag van samenstelling verandert, droogt de plant eerder uit en dringen ziekteverwekkkers gemakkelijker binnen.

De planten worden donkerder van kleur en zijn gemakkelijker te bevochtigen. De vorming van lange vetzuren (nodig voor de vorming van de waslaag) vindt vooral plaats in jonge weefsels. Vandaar dat bij een vooropkomst toepassing het kiemende zaad na het opgebruiken van de vetzurenreserve zal afsterven. De thiocarbamaten waaronder prosulfocarb (Boxer) en tri-allaat (Avadex) behoren, remmen behalve de celdeling ook de celstrekking; vooral de spruiten worden geremd. Het exacte werkingsmechanisme van ethofumesaat (o.a. Tramat, Betanal Expert, Betanal Quattro, groep benzofuranen) is onbekend. Naast de bovengenoemde symptomen kan deze werkzame stof ook groeistofachtige symptomen laten zien.