Merknaam: Merlin

 Groep: isoxazolen 

Schade door Merlin in stamslaboon.  Necrose ( bruinverkleuring) (niet zoals bij kool, witverkleuring)Schade door Merlin in kool. Witverkleuring (bleking) vooral aan de toppen van de bladeren

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Schadebeeld

Isoxaflutool veroorzaakt bleking. Het blad of groot gedeelte van de plant wit verkleurd

groep F2: 4-HPPD-remmers
Belangrijkste symptomen:

  • planten worden wit, doorschijnend van kleur
  • bij minder dan 50 % beschadiging grote kans op overleving van de plant
  • Contact- en bodemwerking, systemisch

Opmerkingen

  • Bij de bespuiting moet overlap van spuitbanen worden vermeden, i.v.m. kans op schade.
  • Bij herinzaai op maïspercelen door het mislukken van de teelt, kan schade optreden in vervolgteelten. Maïs, aardappel, schorseneren, zomertarwe, haver en zomergerst lijken veilige vervanggewassen na een oppervlakkige grondbewerking. Na een kerende grondbewerking is ook inzaai van erwten en wortelen mogelijk. In normale vruchtopvolgingen zijn er geen beperkingen ten aanzien van de keuze van het vervolggewas (Ctgb, WG/GA).
Werkingsmechanisme

Alle herbiciden die bleking veroorzaken remmen de vorming van pigmenten (kleurstoffen) bijvoorbeeld de aanmaak van chlorofyl (bladgroen) en van caroteen (gele kleurstof). De vorming van carotenoïden vindt vooral in nieuw weefsel plaats.

 In volwassen weefsel is het gehalte aan carotenoïden hoog genoeg om het chlorofyl te beschermen, in kiemende onkruiden niet. Het gevolg is dat de planten wit verkleuren (albinisme), vooral de delen waar de primaire fotosynthese plaatsvindt, zoals (jonge) bladeren en stengels. Deze groep is net als groep C en K onderverdeeld in drie subgroepen (F1, F2, F3). De herbiciden binnen een subgroep hebben een vergelijkbaar werkingsmechanisme.  Ook andere fotosyntheseremmers kunnen witverkleuring geven. Het verschil is dat bij de groep herbiciden die bleking veroorzaakt vaak meer dan 50% van de plant wit verkleurd.