Merknaam: MaisTer

 Groep: sulfonylureas 

Schade door Maister in aardappel(opslag). Wit/geelverkleuring (chlorose) in hart van de plant

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Schadebeeld

Contactwerking, met name via blad en systemisch.

Volggewassen

In het jaar van toepassing kunnen na de oogst granen wel veilig worden geteeld, maar vollegrondsgroentengewassen niet. In het volgende jaar kunnen alle gewassen veilig worden geteeld.

Mislukken teelt

Bij het mislukken van de teelt kan er opnieuw maïs worden gezaaid na een kerende grondbewerking.

Belangrijkste symptomen:

  • dwergvorming
  • chlorose (verbleking) en roodverkleuring
  • niet goede ontvouwing van het blad
  • roodverkleuring van de nerven
  • remming van de groeipunten (baardvorming in bovenste knopen)
  • remming van de wortelgroei
Werkingsmechanisme

Alle stoffen uit deze groep biosyntheseremmers remmen de aanmaak van het enzym AcetoLactaatSynthase, afgekort ALS. Dit enzym zorgt voor aanmaak van aminozuren (bouwstoffen van eiwitten) zoals valine, leucine en isoleucine.

Nadat de aanmaak van aminozuren is geremd, gaat de plant de nog aanwezige voorraad aminozuren verbruiken. De groei stopt meteen. De plant verliest zijn groene kleur. Zij wordt meestal roodachtig, maar soms ook bleker van kleur en blijft achter in groei (dwergachtig). Binnen de ALS-remmers zijn er verscheidene chemische families. In Nederland zijn er herbiciden uit twee families erkend: de sulfonylureas en triazolypyrimides (ook wel sulfonamides genoemd). Deze herbiciden werken al in zeer lage doseringen. Ze zijn tevens zeer veilig in het gebruik. Sulfonylureas hebben vaak een smal werkingsspectrum. Vaak worden twee ALS-remmers gecombineerd in één product, en dan heeft het product toch een zeer brede werking. Alle ALS-remmers zijn erg resistentiegevoelig  Een plant kan resistent worden door de aangrijpingsplaats van het middel te wijzigen of door zijn stofwisseling op het middel aan te passen. Resistentie voor een sulfonylureumherbicide betekent niet automatisch resistentie voor een sulfonamideverbinding.