Merknaam: Fusilade Max

 Groep: aryloxyfenoxypropionaten 

Bloemverkleuring bij tulp door bespuiting met 1,5 L/ha Fusilade + 2 l/ha Agral (tulpen met gele + rode kleur)

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Schadebeeld

Fluazifop-P-butyl (Fusilade) is een herbicide dat de vetzuursynthese remt. Het beschadigt vooral grassen.

Grassen zijn aangetast, breedbladige onkruiden niet. Bij de hele plant zie je dat het jongste blad geel wordt, tenslotte wit, waarna het los komt te zitten. Het middel werkt langzaam (pas na 7-14 dagen). Je ziet een snelle veroudering van de plant.

Werkingsmechanisme

Deze groep herbiciden remt een bepaald gedeelte van de vetzuursynthese (namelijk de acetyl CoA carboxylase (ACCase)).

Vetten (lipiden) zijn onmisbare bestanddelen van celmembranen. Beschadigde celmembranen verliezen zouten en water waardoor de cel sterft. Deze groep herbiciden heeft altijd ook een ander (neven)werkingsmechanisme. De herbiciden worden via het blad opgenomen en naar de wortels en rhizomen (wortelstokken) getransporteerd (systemische werking). De vetzuursyntheseremmers zijn meestal gevoelig voor de ontwikkeling van resistentie. Resistentie kan het gevolg zijn van een veranderde werkingsplaats of van een aanpassing in de stofwisseling (metabolisme) van de (onkruid)plant Het zijn vooral ‘grassenbestrijders’. Deze zijn selectief in bijna alle tweezaadlobbige gewassen en in verschillende eenzaadlobbige gewassen zoals uien, bloembollen en asperges en zelfs in de zaadteelt van roodzwenk- en hardzwenkgras. Het meest gevoelig zijn maïs, granen en overige graszaadteelten. De symptomen bestaan uit verkleuring van het jongste blad, van groen naar geel tot wit. Dit blad komt na verloop van tijd los te zitten omdat het aan de basis doorrot. De symptomen verplaatsen zich langzaam naar de eerder gevormde bladeren, die in volgorde van ouderdom worden aangetast. Het duurt meestal een week voordat de eerst symptomen zichtbaar zijn, maar kort na opname stopt de groei al.