Merknaam: Reglone

 Groep: bipyridylium verbindingen 

 Geen beeld beschikbaar.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Schadebeeld

Diquat is een contactmiddel dat de fotosynthese remt.

Belangrijkste symptomen:

  • Verkleuring van de bladeren van geel naar bruin over het gehele blad (geen beperking tot tussen de nerven zoals bij fotosyntheseremmers)
  • Roodverkleurende vlekjes op de bladeren kort nadat het herbicide is toegepast
  • Vlekkeriger en kringelende bladeren
  • Toevoegstoffen verergeren de werking/schade
Werkingsmechanisme

Tot een aparte groep fotosyntheseremmers behoort het enige toegelaten middel binnen deze groep: diquat. Dit herbicide grijpt op een andere plaats in de fotosynthese in.

Het verstoort de energieoverdracht tijdens de fotosynthese waarbij een soort kettingreactie ontstaat. Hierbij ontstaan peroxydeverbindingen, die hebben een soort bijtende werking op plantenweefsels. Dit is de oorzaak van snelle afsterving van het geraakte blad. Het zijn allesdodende contactmiddelen. In principe sterven alleen geraakte plantendelen af. De schade kan al na enkele uren zichtbaar worden. De symptomen zijn verwelking, het glazig groen worden van het bladweefsel en beginnende necrose. Bij overwaaien van spuitdruppels naar een buurperceel kunnen de symptomen bestaan uit witte, later necrotische plekjes en vlekken. Veel schadegevallen ontstaan door bespuitingen met dit middel, omdat toepassing vaak erg nauw luistert. Wanneer diquat onder zeer droge omstandigheden wordt ingezet als doodspuitmiddel in aardappelen, kan er schade ontstaan aan de knollen (naveleindrot). Dit komt omdat het middel via het water van het blad naar de ondergrondse delen wordt getransporteerd.