Merknaam: Frontier Optima

 Groep: chlooracetamiden 

Schade door Frontier in veldboon. Omkrullen van blad, met  bladrand naar bovenkant blad(niet zoals groeistofachtige symptomen, waarbij bladrand naar de onderkant van het blad omkrult)

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Schadebeeld

Bodemherbicide dat voornamelijk via het coleoptiel van de grassen wordt opgenomen op het ogenblik dat het kiemplantje door de bovenste laag van de bodem dringt.

Groep K3: Celdelings-remmers

Belangrijkste symptomen:

  • Schade aan maïs: misvormde  verdraaide bladeren en ondergrondse bladvorming
  • Krimpen en verdraaien van blad
Werkingsmechanisme

Deze middelen verstoren de gewone celdeling of mitose. De chromosomen verdubbelen wel, maar er worden geen nieuwe celwanden en dus nieuwe cellen gevormd.

Hierdoor wordt de groei door celdeling in de meristeemweefsels (deelweefsels) verstoord. Het aantal cellen blijft als het ware gelijk. De celkernen hebben twee maal zoveel of nog meer chromosomen dan normaal. De cellen groeien wel door, maar meer in de breedte dan in de lengte. Dit is goed te zien aan de planten, die sterk gedrongen zijn. Blad- en worteluiteinden kunnen er ‘gezwollen’ uitzien.

Deze groep is net als groep C en F onderverdeeld in drie subgroepen (K1, K2 en K3). De herbiciden binnen een subgroep hebben een vergelijkbaar werkingsmechanisme.