Merknaam: Vega

 Groep: N-fenylftalimiden 

 Geen beeld beschikbaar.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Schadebeeld

Middel met contactwerking. toegepast in granen, bestrijding van breedbladige onkruiden. Na toepassing kunnen er lichte vlekjes ontstaan.

Belangrijkste symptomen:

Als contactherbicide: chlorose gevolgd door necrose. In eerste instantie daar waar het blad wordt geraakt gevolgd door verkleuring van de bladeren van geel naar bruin over het gehele blad (geen beperking tot tussen de nerven zoals bij fotosyntheseremmers)

Als bodemherbicide: verwelken en necrose van bladeren die worden geraakt of door opname van het middel via de wortels

Vega EC heeft een lage dampspanning waardoor schade door damp verwaarloosbaar is. Bij gebruik van mecoprop-P in een tankmix moet overwaaien worden vermeden. Bieten en witlof zijn gevoelig voor mecoprop-P. De gewasreactie van andere gewassen is onbekend.

Werkingsmechanisme

Herbiciden in deze groep werken in op een eiwit, dat aan de membranen van bladgroenkorrels is gebonden (het enzym prothoporhyrinogen oxidase; PPO of Protox). Dit verstoort de vorming van chlorofyl (bladgroen) en carotenoïden.

Carotenoïden zijn stoffen die een belangrijke rol spelen bij de bescherming van bladgroen en dus bij de fotosynthese. Ze worden bij contact met wortels en bladeren snel opgenomen, maar het transport binnen de plant is beperkt. Symptomen zijn vooral chlorose (verbleking) gevolgd door necrose (afsterving).