Merknaam: Aurora, Artus, Spotlight Plus

 Groep: triazolinonen 

 Geen beeld beschikbaar.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Schadebeeld

Contactwerking, met name via blad. Onder bepaalde omstandigheden kan schade ontstaan in de vorm van bladvlekjes. In de regel verdwijnt deze schade snel en heeft geen invloed op de opbrengst.

Belangrijkste symptomen:

  • zeer snelle aanvangswerking
  • kort na de bespuitingen zijn kleine brandplekjes op de bladeren zichtbaar
  • na enkele dagen is het blad geheel verdord
  • bij jonge gewassen kan ernstige schade ontstaan, verder ontwikkelde gewassen groeien er meestal doorheen
Werkingsmechanisme

Herbiciden in deze groep werken in op een eiwit, dat aan de membranen van bladgroenkorrels is gebonden (het enzym prothoporhyrinogen oxidase; PPO of Protox). Dit verstoort de vorming van chlorofyl (bladgroen) en carotenoïden.

Carotenoïden zijn stoffen die een belangrijke rol spelen bij de bescherming van bladgroen en dus bij de fotosynthese. Ze worden bij contact met wortels en bladeren snel opgenomen, maar het transport binnen de plant is beperkt. Symptomen zijn vooral chlorose (verbleking) gevolgd door necrose (afsterving).