Merknaam: Legurame

 Groep: carbamaten 

 Geen beeld beschikbaar.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Schadebeeld

Carbeetamide remt de celdeling en heeft een bodemwerking. Symptomen zijn verkleuring beginnende bij het jongste blad en wortelremming.

groep K2: Mitose-remmers

Werkingsmechanisme

Deze middelen verstoren de gewone celdeling of mitose. De chromosomen verdubbelen wel, maar er worden geen nieuwe celwanden en dus nieuwe cellen gevormd.

 Hierdoor wordt de groei door celdeling in de meristeemweefsels (deelweefsels) verstoord. Het aantal cellen blijft als het ware gelijk. De celkernen hebben twee maal zoveel of nog meer chromosomen dan normaal. De cellen groeien wel door, maar meer in de breedte dan in de lengte. Dit is goed te zien aan de planten, die sterk gedrongen zijn. Blad- en worteluiteinden kunnen er ‘gezwollen’ uitzien.

Deze groep is net als groep C en F onderverdeeld in drie subgroepen (K1, K2 en K3). De herbiciden binnen een subgroep hebben een vergelijkbaar werkingsmechanisme.