Merknaam: Verigal D

 Groep: difenylethers 

Witte stippeling op de bladeren van tarwe na bespuiting met bifenox/mecoprop

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Schadebeeld

Bifenox remt de vorming van het enzym protoprorphyrinogen oxidase (PPO). Op bladeren verschijnen witte stippen.

Belangrijkste symptomen :

  • Verkleuring van de bladeren van geel naar bruin over het gehele blad (geen beperking tot tussen de nerven zoals bij fotosyntheseremmers)
  • Roodverkleurende vlekjes op de bladeren kort nadat het herbicide is toegepast
  • Vlekkeriger en kringelende bladeren
  • Toevoegstoffen verergeren de werking/schade
Werkingsmechanisme

Herbiciden in deze groep werken in op een eiwit, dat aan de membranen van bladgroenkorrels is gebonden (het enzym prothoporhyrinogen oxidase; PPO of Protox). Dit verstoort de vorming van chlorofyl (bladgroen) en carotenoïden.

Carotenoïden zijn stoffen die een belangrijke rol spelen bij de bescherming van bladgroen en dus bij de fotosynthese. Ze worden bij contact met wortels en bladeren snel opgenomen, maar het transport binnen de plant is beperkt. Symptomen zijn vooral chlorose (verbleking) gevolgd door necrose (afsterving).