Gewas:  Granen

Groep: gebreksziekten

Geen beeld beschikbaar.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Symptomen

Een tekort aan zwavel in een graangewas lijkt erg op stikstofgebrek met het verschil, dat S_gebrek  het eerst optreedt in de jongste bladeren: in de kop van de plant treedt vergeling van het blad op.

Achtergrondinformatie over Zwavel

Zwavel , het element S, is voor een onderdeel van de eiwitten in de plant . Een tekort aan zwavel geeft dus verstoring in de vorming van eiwitten en een relatief klein tekort heeft al grote invloed op de opbrengst van gewassen.

Op het oog is S gebrek in een gewas moeilijk vast te stellen. Oliehoudende gewassen zoals koolzaad en koolsoorten nemen veel S op. Baktarwe moet voor een goede bakkwaliteit voldoende eiwitten bevatten en daarvoor is voldoende beschikbare S noodzakelijk. Zwavel is voor de plant van belang voor de vorming van bladgroen en enzymen.

Zwavel komt voor het gewas beschikbaar door mineralisatie in de bodem, depositie vanuit de lucht (‘zure regen’) en door bemesting. Door verlaging van het zwavelgehalte in dieselolie in de afgelopen decennia komt er minder S voor de plant beschikbaar vanuit depositie en is vaker een bemesting van dit element noodzakelijk. Op kleigronden is de S voorraad in de grond door mineralisatie en door depostie ruim voldoende om de opname te compenseren. Zwavelgebrek komt vooral voor op zandgrond met weinig organische stof en vooral na een natte winter. Zwavel spoelt erg gemakkelijk uit. De zwavelvoorraad in het profiel kan door middel van grondonderzoek worden vastgesteld.

Maatregelen
  • Basisbemesting uitvoeren met patentkali, zwavelzure ammoniak, kieseriet of bitterzout.
  • Bladbemesting met een oplosbare meststof van bijvoorbeeld magnesiumsulfaat