Gewas: Aardappelen

Groep: gebreksziekten

Geen beeld beschikbaar.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Symptomen

Gebreksverschijnselen lijken erg op stikstof gebrek. Vroeg in het seizoen geeft zwavelgebrek kleine en geelgroen planten.

Zwavelgebreksverschijnselen treden vooral in de tweede helft van het groeiseizoen op, vooral door verkleuring van de bovenste bladetages. In de kop van de plant kunnen later verschijnselen optreden, die sterk doen denken aan Mg-gebrek, met het verschil, dat Mg-gebrek vooral in de oudste bladeren optreedt. Een gewas kan ten gevolge van S-gebrek vroegtijdig afsterven.

Achtergrondinformatie over Zwavel

Zwavel , het element S, is voor een onderdeel van de eiwitten in de plant . Een tekort aan zwavel geeft dus verstoring in de vorming van eiwitten en een relatief klein tekort heeft al grote invloed op de opbrengst van gewassen.

Op het oog is S gebrek in een gewas moeilijk vast te stellen. Oliehoudende gewassen zoals koolzaad en koolsoorten nemen veel S op. Baktarwe moet voor een goede bakkwaliteit voldoende eiwitten bevatten en daarvoor is voldoende beschikbare S noodzakelijk. Zwavel is voor de plant van belang voor de vorming van bladgroen en enzymen.

Zwavel komt voor het gewas beschikbaar door mineralisatie in de bodem, depositie vanuit de lucht (‘zure regen’) en door bemesting. Door verlaging van het zwavelgehalte in dieselolie in de afgelopen decennia komt er minder S voor de plant beschikbaar vanuit depositie en is vaker een bemesting van dit element noodzakelijk. Op kleigronden is de S voorraad in de grond door mineralisatie en door depostie ruim voldoende om de opname te compenseren. Zwavelgebrek komt vooral voor op zandgrond met weinig organische stof en vooral na een natte winter. Zwavel spoelt erg gemakkelijk uit. De zwavelvoorraad in het profiel kan door middel van grondonderzoek worden vastgesteld.

Maatregelen
  • Basisbemesting uitvoeren met patentkali, zwavelzure ammoniak, kieseriet en bitterzout.
  • Bladbemesting met een oplosbare meststof van bijvoorbeeld magnesiumsulfaat.