Zwavel , het element S, is voor een onderdeel van de eiwitten in de plant . Een tekort aan zwavel geeft dus verstoring in de vorming van eiwitten en een relatief klein tekort heeft al grote invloed op de opbrengst van gewassen.Op het oog is S-gebrek in een gewas moeilijk vast te stellen. Oliehoudende gewassen zoals koolzaad en koolsoorten nemen veel zwavel op. Baktarwe moet voor een goede bakkwaliteit voldoende eiwitten bevatten en daarvoor is voldoende beschikbare S noodzakelijk. Zwavel is voor de plant van belang voor de vorming van bladgroen en enzymen.

Zwavel komt voor het gewas beschikbaar door mineralisatie in de bodem, depositie vanuit de lucht (‘zure regen’) en door bemesting. Door verlaging van het zwavelgehalte in dieselolie in de afgelopen decennia komt er minder zwavel voor de plant beschikbaar vanuit depositie en is vaker een bemesting van dit element noodzakelijk. Op kleigronden is de zwavel voorraad in de grond door mineralisatie en door depositie ruim voldoende om de opname te compenseren. Zwavelgebrek komt vooral voor op zandgrond met weinig organische stof en vooral na een natte winter. Zwavel spoelt erg gemakkelijk uit. De zwavelvoorraad in het profiel kan door middel van grondonderzoek worden vastgesteld.

 

Gebrieksziekten

 • Page:
  Zwavelgebrek glastuinbouw

  Een tekort aan zwavel geeft verstoring in de vorming van eiwitten, aminozuren. Een relatief klein tekort heeft al grote invloed op de opbrengst van gewassen. Zwavel is tevens voor de plant van belang voor de vorming van bladgroen en enzymen.

  Zwavelgebrek glastuinbouw

 • Page:
  Zwavelgebrek in Aardappelen

  Gebreksverschijnselen lijken erg op stikstof gebrek. Vroeg in het seizoen geeft zwavelgebrek kleine en geelgroen planten.

 • Page:
  Zwavelgebrek in Granen

  Een tekort aan zwavel in een graangewas lijkt erg op stikstofgebrek met het verschil, dat S_gebrek  het eerst optreedt in de jongste bladeren: in de kop van de plant treedt vergeling van het blad op.

 • Page:
  Zwavelgebrek in Suikerbieten

  Suikerbieten zijn niet gevoelig voor zwavelgebrek

Gebreksziekten per voedingsstof

 • No labels