Wetenschappelijke naam: Aegopodium podagraria

 Familie: Schermbloemigen (Apiacae, vroeger Umbelliferae) 

Zevenblad bloeiend     Zevenblad vegetatief    
BloeiwijzeZevenblad: vruchten        

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Zevenblad is een woekerende, grote (tot 1 m), overblijvende planten met holle, hoekige stengels heeft vele ondergrondse uitlopers. De planten vormen wortelbladeren, die dubbel drietallig geveerd zijn.

De blaadjes zijn langwerpig tot eirond en getand. De bladsteel is driekantig en met merg gevuld. De bloemen staan in samengestelde schermen en zijn wit van kleur. De bloeitijd is van juni tot juli. In sommige streken noemen ze het ook wel hanenpoot.

Levenswijze

Zevenblad is een overblijvend wortelonkruid en kan hardnekkig zijn in tuinen. Ze groeien op humusrijke, vochtige plaatsen in tuinen, waterkanten, dijken, tuinen, bermen en bosranden. Het is een gidssoort voor voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak vochtige bodem.

Maatregelen
Niet chemisch

Voorkomen van verstoringen. Verrijking van de grond voorkomen. Maaien en maaisel afvoeren voor de bloei. De ontwatering verbeteren.

Chemisch

Voor meer informatie zie de PD-gewasbeschermingsgids en de handleiding gewasbescherming.