Wetenschappelijke naam: Geranium molle

 Familie: Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae) 

Blad zachte ooievaarsbek     Kiemplant
 
Jonge plant          

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Ooievaarsbek is een laagblijvende plant met zachtwollige beharing op de bladeren. Op de (meestal liggende) stengels haren van verschillende lengte. Roze bloemen die altijd twee aan twee te vinden zijn.

Levenswijze

De plant vormt veel zaad, dat jarenlang kiemkrachtig blijft. Ooievaarsbek komt voor op zand- en kleigrond als er voldoende stikstof aanwezig is. De soort geeft eoncurrentie en verontreiniging van (gras- en klaver)zaad

Maatregelen

Contactmiddelen werken beter dan groeistoffen. Op (half)verhardingen kan selectief gespoten worden met glyfosaat (Roundup).

Voor meer informatie, zie de PD-gewasbeschermingsgids en de handleiding gewasbescherming.