Gewas: Lelie

Wetenschappelijke naam: Pythium

Groep: Waterschimmels (Oömyceten)

Zachte, grijsachtige tot donkerbruine plekken op de bol

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Op de bollen ontstaan vanuit beschadigde plekken binnen enkele dagen na het rooien zachte, grijsachtige tot donkerbruine plekken.

Bepaalde schubben kunnen tot halverwege de bolbodem geheel verrotten; aanliggende schubben blijven gezond, waarna het rottingsproces stopt.

Levenswijze

Zacht schubrot komt vooral voor bij vroeg geoogste bollen. Het spoelen van de bollen vergroot de aantastingskans. Er bestaat een groot verschil in gevoeligheid tussen cultivars.

Maatregelen
  • bollen niet onrijp rooien
  • tijdens de oogst, de bewaring en de verwerking beschadiging van de bollen vermijden
  • uitdrogen van de bollen direct na de oogst voorkomen
  • de bollen zo snel mogelijk bij lage temperatuur bewaren
  • het plantgoed na de warmwaterbehandeling ontsmetten volgens geldende adviezen