Gewas: Maïs

Wetenschappelijke naam: Pythium arrhenomanes en P. graminicola; Fusarium culmorum en F. oxysporum

Groep: Schimmels

Aangetast en gezond wortelstelselAangetast wortelstelsel

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Kortere planten dan op grond van de raskenmerken en groeiomstandigheden verwacht mag worden.

Kolfloze planten, wel tot drie keer meer dan normaal. Vroeg verbruinende wortels snel overgaand in wortelrot. Kenmerken worden eind juni zichtbaar, maar alleen als een aangetast perceel wordt vergeleken met een niet aangetast veld.  Hierdoor opbrengstderving van 10 - 20 procent.

Levenswijze

Pythium komt vooral in nattere jaren voor

Maatregelen
  • Vruchtwisseling. Bij ruimere rotatie dan 1 op 4 teelt is er geen schade meer te zien (practisch op de meeste bedrijven niet haalbaar)
  • Rassenkeuze
  • Chemische bestrijding is (nog) niet mogelijk.