Gewas: Diverse gewassen: Tulp

Wetenschappelijke naam: Pratylenchus penetrans

Groep: Aaltjes

Wortellesie-aaltje tulp: wortelrotWortellesie-aaltje tulp: wortelrot
 
Microscopische opname van prikkend wortellesiaaltje 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Op de wortels van aangetaste planten komen kleine, smalle, langwerpige, gelige tot lichtbruine vlekjes voor (foto). In een later stadium van de ziekte worden de wortels bruin en sterven ze af.

Te velde kunnen groepjes planten pleksgewijs voortijdig afsterven. In de broeierij komt de aantasting alleen voor bij planten in de vollegrond in de kas, maar dit leidt in het algemeen niet tot zichtbare schade. Wel kan bij een ernstige aantasting de bloemknop verdrogen, doordat de wateropname via het wortelstelsel belemmerd wordt.

Levenswijze

Door de beschadigingen die de wortellesieaaltjes veroorzaken, kunnen grondschimmels, zoals Cylindrocarpon, de wortel binnendringen en een rotting van de wortel veroorzaken. De aantasting komt voornamelijk voor op zand- en lichte zavelgronden.

De aaltjes gaan niet met de bollen over.

Het wortellesieaaltje heeft veel cultuurgewassen en onkruiden als waardplant. Van de bol- en knolgewassen kunnen onder meer hyacint, iris, krokus en lelie worden aangetast.

Maatregelen

Te velde de grond laten onderzoeken op aanwezigheid van wortellesieaaltjes en zonodig 8 weken inunderen, ontsmetten of een Tagetes-teelt toepassen. Geen Tagetes telen wanneer trichodorusaaltjes aanwezig zijn die tabaksratelvirus kunnen verspreiden.