Gewas: Diverse gewassen, o.a. Rosaceae

Wetenschappelijke naam: Pratylenchus soorten

Groep: Aaltjes

Bossig wortelstelsel Roos
Achterblijvende groei, Liatris


Microscopische opname van prikkend wortellesiaaltjeLesies op wortels van Iris


Klik op de afbeelding voor een vergroting.


© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Groeiremming en moeheid door afgestorven en sterk vertakte en veel bossige wortels. Op de levende wortels zijn langwerpige verrotte plekjes (lesies) te zien.

Als deze lesies aaneengroeien wordt de wortel geringd waardoor deze gemakkelijk breekt. Bovengronds zien we gewoonlijk gebrekverschijnselen, slecht groeiende, verkleurde planten Wortellesieaaltje, aantasting in roos

Levenswijze

De levenscyclus duurt 20 - 40 dagen. Tijdens deze periode bewegen de aaltjes zich vrij in de grond of tasten de wortels aan. Na bevruchting worden de eieren gelegd in de wortelschors. De aaltjes komen meestal voor op lichtere gronden. Gevoelige gewassen voor P. pratylenchus zijn komt bij Berberis, Mahonia, Crataegus, Malus, Prunus, Ribes, Rosa, Cotoneaster. P. vulnus bij Forsythia, Syringa en Ligustrum.

Maatregelen
  • ­Minder vatbare (resistente) soorten of rassen gebruiken
  • ­Zorgen voor goede groeiomstandigheden
  • Teeltwisseling
  • Grond regelmatig laten onderzoeken
  • Gezond uitgangsmateriaal gebruiken
  • Minimaal 8 weken onder water zetten (inunderen)
  • Drie maanden afrikaantjes (Tagetes patula) telen
  • Hygiënische maatregelen nemen