Gewas: Pioen

Wetenschappelijke naam: Meloidogyne sp

Groep: Aaltjes

 
Verdikking en knobbels, vooral in de fijnere wortels zijn symptoom van wortelknobbelaaltjes

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Plaatselijk sterk verdikte wortels (knobbels) duiden op de aanwezigheid van wortelknobbelaaltjes.

Soms is er bovengronds groeiremming van het gewas, maar heel vaak blijft de groei van de planten voldoende sterk en is er bovengronds geen schade waar te nemen. Het belangrijkste schadebeeld is de vorming van knobbels aan de wortels.

Levenswijze

De aaltjes zijn 0,3 tot 0,5 mm groot en alleen door een microscoop waar te nemen. Wortelknobbelaaltjes komen zowel in de grond als in de wortels voor.

Op de plaats waar de aaltjes de wortels zijn binnengedrongen gaat de plant knobbels of verdikkingen vormen. De vrouwtjes zwellen op en leggen na bevruchting een eipakket, met daarin 40 tot 400 eitjes in een gelei-achtige massa. Na zes tot acht weken komen de eieren uit en gaan de larven op zoek naar plantenwortels.

Per teeltseizoen kunnen zich 2 tot 3 generaties ontwikkelen; een lichte aantasting kan zich daarom snel uitbreiden. Aantasting komt voor op zand-, dal-, veen- en zavelgronden, op zware kleigronden doorgaans minder. Besmetting vindt vooral plaats via plantmateriaal, onkruiden en door besmette grond.

De overleving van het aaltje in de grond zonder waardplant (braak) is beperkt. Na 1 jaar zwarte braak is de populatie doorgaans met 95% of meer verminderd.

Maatregelen
  • Percelen vooraf bemonsteren op aanwezigheid van aaltjes
  • Bij aanwezigheid van aaltjes kiezen voor een niet waardplant, 1 jaar braak, minimaal 8 weken inundatie in de zomer, stomen of grondontsmetting
  • Besmet plantmateriaal kan voor het planten een warmwaterbehandeling ondergaan van 1 of 2 uur 43,5°C. Een volledige doding wordt bereikt na 2 uur 43,5°C; dit kan echter schade geven in de vorm van minder bloemstelen en/of vertraagde opkomst