Gewas: Suikerbiet

Wetenschappelijke naam: Pythium, Phoma, Aphanomyces

Groep: Schimmels

Afdraaier (Aphanomyces)

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Wortelbrand is een verzamelnaam voor allerhande schimmelziektes, die bieten in een vroeg stadium kunnen aantasten en de oorzaak kunnen zijn van het wegvallen van kiemplanten.

De meest bekende verschijnselen zijn het zwart worden van het worteltje van de kiemplant gevolgd door afsterving, veroorzaakt o.a. door Phoma of Pythium. Aphanomyces veroorzaakt de zgn. afdraaiers. De schimmel zorgt voor insnoering van het jonge plantje gevolgd door omvallen. Bij winderig weer breken aangetaste plantjes af.

Levenswijze

De schimmels blijven in de grond achter (Aphanomyces en Pythium) of gaat met het zaad over (Phoma).

Vooral onder minder optimale groeiomstandigheden kunnen de wortelbrand schimmels toe slaan.

Maatregelen
Vruchtwisseling
  • een ruime vruchtwisseling verlaagt de ziektedruk van o.a. Aphanomyces.
Aanvullende maatregelen
  • zorg voor voldoende hoge pH
  • zorg voor een goede bodemstructuur en een goede ontwatering
  • voorkom slemp en te vroeg zaaien.