Gewas: Bladgewassen

Wetenschappelijke naam: Pemphigus bursarius

Groep: Insecten

Wollige slawortelluis op wortels van slaGal van P. bursarius op de steel van een populierenblad.


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Wollige slawortelluis heeft een primaire waardplant, de populier en secundaire waardplanten waaronder sla, witlof en andijvie.

De luis overwintert als ei in de bast van populieren.. Daaruit komen ongevleugelde stammoeders die naar de bladstelen gaan en daar buidelgallen veroorzaken. In deze gallen baren ze na ongeveer 12 dagen zonder bevruchting een generatie gevleugelde luizen. De volwassen gevleugelde luizen verlaten de gallen en gaan opzoek naar composieten zoals sla, witlof en andijvie. De ongevleugelde nakomelingen van deze luizen leven op de wortels en brengen op deze manier schade aan gewassen aan.

In het najaar ontstaan weer gevleugelde exemplaren, nu zowel mannelijk als vrouwelijk. De bevruchte vrouwtjes migreren terug naar de populieren om daar eieren af te zetten om te overwinteren.

Levenswijze

Wollige slawortelluis heeft een primaire waardplant, de populier en secundaire waardplanten waaronder sla en andijvie.

De luis overwintert als ei in de bast van populieren. De nymfen veroorzaken gallen aan de bladstelen. Veertien dagen nadat de eieren zijn uitgekomen verlaten volwassen gevleugelde luizen de gallen en gaan opzoek naar composieten zoals sla en andijvie. De ongevleugelde nakomelingen van deze luizen leven op de wortels en brengen op deze manier schade aan gewassen aan.

In het najaar ontstaan weer gevleugelde exemplaren, die terug migreren naar de populieren om daar eieren af te zetten om te overwinteren.

Maatregelen
  • Chemische bestrijding is alleen mogelijk als er voor dit doel middelen zijn toegelaten en dan alleen in de korte periode dat de luizen in mei/juni op het gewas landen en vóór de volgende generatie naar de wortels gaan. Monitoring is daarvoor noodzakelijk.
  • Regelmatig beregenen van de gewassen vermindert de kans op aantasting.
  • Indien mogelijk de genoemde cultuurgewassen niet in de buurt van populieren telen.