Wetenschappelijke naam: Thlaspi arvense

 Familie: Koolfamilie (Brassicaceae) (synoniem is kruisbloemigen (Cruciferae) 

Vruchten (hauwtjes)     Kiemplant
KiemplantBloeiwijze

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Witte krodde wordt 20 tot ongeveer 40 cm hoog en vormt aanvankelijk een rozet met getande bladen. De stengel is enigszins kantig. De hogere blaadjes zijn stengelomvattend. De plant heeft een blauwgroene kleur.

De bloempjes zijn wit. Het meest kenmerkend deel van de witte krodde zijn de grote lepelvormige hauwtjes met een lengte van 1 tot 1.5 cm. De hauwtjes zijn aan de uiteinden diep ingesneden.

Levenswijze

De witte krodde, ook wel boerenkers genoemd, is eenjarig zaadonkruid dat in het voorjaar kiemt. Het is een algemeen voorkomend, eenjarig zaadonkruid. Het is een indicator voor voedselrijke gronden en kan voorkomen op bouwland, braakliggend terrein en in pas aangelegde plantsoenen. Minder algemeen op zandgrond. Witte krodde kan op akkers en in het openbaar groen voorkomen. Heeft te weinig bladmassa om andere planten te kunnen beconcurreren.

Maatregelen
Niet chemisch

Eggen, schoffelen en frezen.

Chemisch

Wordt in de meeste gewassen met de standaard middelen meegenomen. Voor meer informatie, zie de PD-gewasbeschermingsgids en de handleiding gewasbescherming.