Wetenschappelijke naam: Trifolium repens

 Familie: Vlinderbloemigen (Fabaceae, vroeger Leguminosae) 

Witte klaver

Plant detail    
Vegetatief stadium         Witte klaver bloei

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Witte klaver is een plant met liggende, vertakte en onbehaarde stengels.

De drietallige bladeren zijn kaal en rond van vorm en bezitten vaak een lichte halve maanvormige vlek. De bloemen zijn wit, soms roze.

Levenswijze

Witte klaver wordt graag door vee gegeten. Groeit op alle stikstofarme grondsoorten vooral in wegbermen, op braakliggende gronden, grasland, gazons, akkers e.d. Vaak wordt deze klaversoort als gewenst gewas gezien. In gewassen waar het niet wordt gewenst is de reden vaak concurrentie en mogelijke waardplant voor schimmels. In tuinen kan witte klaver een hardnekkig onkruid blijken te zijn, dat moeilijk te bestrijden is. Ook op de grens van golfbanen wordt klaver als probleem gezien. Witte klaver is het hoofdvoedsel van emelten (larven van de langpootmug).

Maatregelen
Niet chemisch

Wieden, maaien en schoffelen.

Chemisch

Een sinds september 2002 toegelaten middel, Primus (met werkzame stof florasulam) geeft op grasland een goed effect. Voor meer informatie, zie de PD-gewasbeschermingsgids en de handleiding gewasbescherming.