Wetenschappelijke naam: Holcus lanatus en Holcus mollis

 Familie: Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) 

Witbol vegetatief     Witbol detail bladschede    
 
Witbol bloei          

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Bladeren en bladscheden met heel zacht aanvoelende beharing begroeid. Polvormend, met lichtgekleurde vrij brede bladeren. Vaak paarse strepen op de onderkant van de stengels zichtbaar. Bloeit met witte, roze of paarsachtige pluimen. Er zijn twee soorten: de gestreepte witbol (Holcus lanatus) en de zachte witbol (Holcus mollis)

Levenswijze

Witbol is een overblijvend wortelonkruid. Gras met een lage landbouwkundige waardering als voedergras. In gazons en plantsoenen verdringt het de gewenste grassen als de zode beschadigd is (geweest). Aanwezigheid kan duiden op een slechte bodemstructuur.

Maatregelen
Niet chemisch

Misschien dat een verhoogde maaifrequentie uitkomst biedt. Bij kleine oppervlakten (gazons) kan handmatig verwijderen een oplossing zijn. Planten moeten voor de bloei verwijderd zijn om zaadvorming tegen te gaan.

Chemisch

Chemische bestrijding van witbol is niet mogelijk. Ook zijn er geen middelen tegen witbol toegelaten. Voor meer informatie, zie de PD-gewasbeschermingsgids en de handleiding gewasbescherming.