Gewas: Uien

Groep: Fysiologische afwijkingen


Ui met leerachtige waterhuid


Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo


Herkenning
Leerachtige, met water doorweekte buitenrokken/huiden kunnen zich tijdens de groei ontwikkelen. Als tijdens de bolontwikkeling na een periode van droogte een regenrijke periode aanbreekt, is het mogelijk dat zich waterhuiden (soms ook watervellen genoemd) voordoen. Omstandigheden die ook tot waterhuiden kunnen leiden zijn mechanische beschadiging, regelmatige perioden met hoge temperatuur en/of hoge relatieve luchtvochtigheid en vertragingen tussen het rooien en inschuren van de uien.Maatregelen
  • Voorkom beschadigingen aan bol en nek tijdens de oogst.
  • Klap het loof niet te kort
  • Rooi niet onder vochtige omstandigheden
  • Gebruik geforceerde droogmethoden tot de nek volledig droog is.
  • Voorkom dat de uien te lang op het veld liggen.