Gewas: Iris

Wetenschappelijke naam: Plodia interpunctella

Groep: Insecten

Voorraadmot iris: bolaantasting met uitwerpselen

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Op de aangetaste bollen bevinden zich witachtig-gele pakketjes met uitwerpselen, die door spinseldraden bijeen worden gehouden.

In de bol zijn vraatgangen aanwezig, waarin soms de lichtroze rupsen te vinden zijn. Aangetaste bollen verdrogen meestal tijdens de bewaring.

Levenswijze

Rupsen van de motvlinder parasiteren op de bollen van verschillende irissoorten. Tijdens de bewaring tasten zij voornamelijk beschadigde of door ziekten verzwakte bollen aan. De motvlinder is een voorraadinsect dat in allerlei droge, plantaardige producten leeft, zoals cacaobonen, aardnoten, amandelen, dadels , bollen en knollen. De ontwikkeling van de plaag wordt sterk bevorderd door hoge temperaturen.

Maatregelen
  • bewaarruimte goed schoonmaken;
  • bij aantasting de bollen behandelen volgens geldende adviezen