Gewas: Tulp

Wetenschappelijke naam: Phytophthora cryptogea Pethyb.&Laff.  Phytophthora erythroseptica Petyb. Var. erythroseptica

Groep: Schimmels

Voetrot

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Ernstig aangetaste planten vormen geen of slechts een korte spruit die binnen de bol natrot is. Op de lengtedoorsnede vertoont het onderste deel van de spruit een grijsbruine tot violetachtige kleur.

Grillig gevormde vlekken van dezelfde kleur zijn op doorsnede in de bolbodem te vinden. De aanvankelijk goed uitgegroeide wortels kunnen later bruin zijn. Licht aangetaste planten blijven in groei achter de bloemknop kan verdrogen en de bladeren vergelen )in de kas of worden paars (in het veld). Buiten ontwikkelt de ziekte zich ook na de bloei, zodat de jonge bollen tot kort voor het rooien kunnen worden aangetast. Een dergelijke aantasting wordt wel waterrot genoemd, omdat de ziekte ook wel samen met beschadiging door wateroverlast voorkomt. De symptomen zijn moeilijk te onderscheiden van die van zuur (Fusarium oxysporium)

Levenswijze

De schimmels zijn vochtminnend en kunnen zich jarenlang in de grond handhaven, waarschijnlijk ook wanneer er geen waardplanten aanwezig zijn. Aantasting vindt uitsluitend plaats vanuit besmette grond. De ziekte komt pleksgewijs voor op humeuze, natte veen- en zavelgrond, vooral in jaren met veel neerslag in de herfst. De ziekte komt ook voor in de broeierij. De schimmels hebben veel waardplanten behalve tulp bv. ook aardappel, Tagetes, anjer, bol-iris, chinese aster, chrysant, gerbera, koolsoorten, leeuwenbek, lupine, tomaat, Gloxinia, Petunia, Zinnia.

Maatregelen
  • Zorgen voor een goede ontwatering van de grond
  • geen tulpen planten in kassen waarin voordien andere planten werden aangetast;

  • besmette grond behandelen met een fungicide volgens geldende adviezen