Gewas: Lelie

Wetenschappelijke naam: Zygophiala jamaicensis

Groep: Schimmels

Kleine zwarte microsclerotiën op de stengelAangetaste waslaag op de bloemknoppen waardoor de kleur zichtbaar wordt

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Bij een sterke aantasting veroorzaakt de schimmel groene, vettige plekken op de stengels waar de waslaag plaatselijk verdwenen is. Soms zijn op deze plaatsen kleine zwarte microsclerotiën te vinden, de zogenaamde 'flyspecks' oftewel 'vliegenpoepjes'.

Bij een geringe aantasting wordt over het algemeen geen schade zichtbaar. Een opmerkelijk symptoom is dat de waslaag op de bloemknoppen kan worden aangetast waardoor de bloemknoppen plaatselijk eerder op kleur komen. Lelieplanten met dergelijke bloemen hebben geen of minder handelswaarde.

Levenswijze

De schimmel kan groeien bij temperaturen tussen 6 en 28°C met een optimum van 20-25°C. Een hoge luchtvochtigheid of vochtige omstandigheden bevorderen een aantasting.

Met name de combinatie van vocht en een koele temperatuur zijn bevorderend voor aantasting van planten.

Maatregelen

Realisatie van een droger kasklimaat door extra te stoken met de ramen op een kier vermindert de aantasting. Als sturing van het kasklimaat de oplossing niet kan geven kunnen gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet. Het is gebleken dat een groot aantal fungiciden genoemde schimmel goed kan onderdrukken zodat de risico’s op een aantasting van lelieplanten beperkt kan worden door toepassing van een aantal gerichte behandelingen met een daartoe toegelaten middel.