• Page:
  Aardappelbladrolvirus — Bladrol, is een virusziekte, die door bladluizen wordt overgebracht. Bij de verschijnselen wordt onderscheid gemaakt tussen primair ziek en secundair ziek.

 • Page:
  Aardappelspindelknolviroide — De bladeren in de kop van de plant worden vaak chlorotisch en soms zelfs bronskleurig tot paars. Bij tomaat treedt een meer of minder duidelijke groeiremming op in de kop van de plant . De vruchten kunnen slechter doorkleuren

 • Page:
  Aardappelvirus X — De ziekteverschijnselen zijn onder andere afhankelijk van de leeftijd van de plant, het tijdstip van infectie en de temperatuur.

   

 • Page:
  Aardappelvirus Y — Y-virus is ook bekend als bont, oogziekte, stippelstreep, krinkel. Zoals de naamgeving al doet vermoeden kunnen de verschijnselen van Y virus divers zijn. Elk ras en elke virusstam geven weer andere verschijnselen.

 • Page:
  Arabis-mozaiekvirus - ArMV —  Een infectie met ArMV in bloembolgewassen kan typische symptomen geven zoals mozaïek patronen, gele of grijzenecrotische ringspots.

 • Page:
  Augustaziek - Olijvenmildmozaiekvirus - OMMV — Ernstige symptomen bestaan uit dwerggroei van planten met chlorotische en bruin-necrotische strepen op de bladeren, waarbij de bloei zelfs achterwege kan blijven.

 • Page:
  Bietenvergelingsvirus — Van het vergelingziektevirus komen twee verschillende vormen voor. Zwak vergelingsziekte virus (BMYV) en het Sterk vergelingsziektevirus (BYV)

 • Page:
  Bont - Komkommerbontvirus —  De eerste ziekteverschijnselen van komkommerbontvirus zijn zichtbaar op de jonge bladeren.

 • Page:
  Chrysantendwergziekteviroide — Symptomen zijn variabel en afhankelijk van de cultivar en de omstandigheden waarbij de planten staan, vooral temperatuur en licht zijn hierbij belangrijk. Aangetaste planten kunnen lichte dwerggroei vertonen en meer zijscheuten vormen.

 • Page:
  Cymbydium-mozaiekvirus — Door virussen ontstaan specifieke symptomen op blad en bloemen. Eenzelfde soort virus kan in orchideeën verschillende symptomen geven.

 • Page:
  Dahliamozaiekvirus — Langs de bladnerven zijn meer of minder duidelijk bleekgroen gekleurde banden te zien . Op de bladeren kan zich een vlekkerigheid ontwikkelen, alsmede een licht- en donkergroene mozaïektekening (foto).

 • Page:
  Geelblad - naaldblad - strepenziekte - tomatenmozaiekvirus — Vooral op het jongste blad is een duidelijk mozaïekbeeld waarneembaar. Mozaïek is een vorm van bontheid waarbij licht- en donkergekleurde delen scherp en meestal hoekig van elkaar gescheiden zijn.

 • Page:
  Gerstevergelingsvirus — Gerstevergelingsvirus herken je aan geelverkleuring, die begint aan de top van het blad en zich verder verspreidt naar de basis. Het virus komt voor in tarwe en gerst.

 • Page:
  Grijs - waaierbont - hyacintenmozaiekvirus — Aanvankelijk tekenen zich op de bladeren donkergroene vlekken en strepen af tegen een lichter groene ondergrond, vooral bij de bladbasis (foto). Soms zijn lichtgroene kringen of vlekken zichtbaar, of een duidelijk streperig mozaïek.

 • Page:
  Hyacintenmozaiekvirus - Muscari Muscari armeniacum vertoont lichtgroene vlekken of strepen op de bladeren, vooral op de basis daarvan.

 • Page:
  Irisgrijsvirus — De bloem is soms misvormd. Bij blauwe krokussen vertonen de bloemen donkere vlekken en strepen (kleurbreking).

 • Page:
  Kartelblad - tabaksratelvirus - gladiool — Pleksgewijze aantasting te velde met planten die soms zeer kort (10-15 cm) blijven (foto 1) is kenmerkend voor een eerstejaarsaantasting door tabaksratelvirus.

 • Page:
  Komkommermozaiekvirus — De bekendste symptomen van Komkommermozaïekvirus zijn lichtgroene tot gele kringen, figuren en vlekken op het blad. Rondom lichtgroene verkleuringen kan een donkerbruine smalle rand zichtbaar zijn.

 • Page:
  Komkommermozaiekvirus - lelie — De symptomen lijken op die van het leliemozaïekvirus, maar na de bloeiperiode gaan de lichtgroene vlekjes en streepjes bij Longiflorums vaker over in grijze necrotische vlekjes en bij Aziaten in bruine necrotische vlekjes.

 • Page:
  Leliemozaiekvirus — Als vroeg in het seizoen, vooral in de eerste weken na opkomst van de lelies, veel verspreiding van het leliemozaïekvirus heeft plaatsgevonden, treedt bij geïnfecteerde lelieplanten een snelle vergeling op van de middelste bladeren of de topbladeren.

 • Page:
  Lelievirus X — Het lelievirus X veroorzaakt in de meeste leliecultivars geen symptomen. Als er al symptomen te zien zijn, lijken deze op die van het symptoomloos lelievirus, maar de expressie is zwakker.

 • Page:
  Mozaiek - bonenscherp-mozaiekvirus - gladiool — De bladeren vertonen een min of meer duidelijk mozaïek met licht- en donkergroene tinten (foto 1), of grote lichtergroene kringvlekken schemeren door het bladweefsel.

 • Page:
  Nerine geelstreepvirus —   De bladeren vertonen duidelijke gele tot lichtgroene strepen op de toppen of over het gehele blad. Deze symptomen zijn vaak pas later in het groeiseizoen zichtbaar.

 • Page:
  Odontoglossum-kringvlekkenvirus — Orchideeën kunnen aangetast worden door een aantal virussen waarvan Odontoglossom-kringvlekkenvirus een belangrijke is. Door virussen ontstaan specifieke symptomen op blad en bloemen.

 • Page:
  Ornithogalummozaiekvirus - Eucomis —   De bladeren vertonen een mozaïek van lichtgroene, soms donkergroene vlekken en strepen. Soms bestaat het mozaïek uit lichtgroene vlekken en kringen.
 • Page:
  Paprikageelnerfvirus — De ziekteverschijnselen van paprikageelnerfziekte zijn onder andere afhankelijk van de leeftijd van de plant, het tijdstip van infectie en de temperatuur.

 • Page:
  Paprikamozaiekvirus — De ziekteverschijnselen zijn onder andere afhankelijk van de leeftijd van de plant, het tijdstip van infectie en de temperatuur.

 • Page:
  Pepinomozaiekvirus — De symptomen van dit virus in tomaten kunnen verschillend zijn en zijn afhankelijk van de cultivar, leeftijd van de plant en leeftijd van de plant op moment van infectie en de omstandigheden waaronder de planten staan.

 • Page:
  PIAMV — Bij een infectie met PlAMV ontstaan op de onderkant van het blad op de nerven roestachtige vlekken. Op de bovenkant van het blad worden soms grijze of blauw-grijze vlekjes waargenomen.

 • Page:
  Rhizomanie — Rhizomanie is te herkennen aan de volgende verschijnselen: bleek gele verkleuring van de bladeren, aanvankelijk pleksgewijs in het perceel maar soms bij een zware besmetting egaal over het hele perceel verdeeld.

 • Page:
  Sieruienstreepmozaiekvirus — Dit virus veroorzaakt lange lichtgroene tot gele strepen in het blad die later grijs kunnen worden. De bloemen blijven kleiner dan normaal en de stengels kunnen gedraaid zijn. Soms ontstaat er een mozaïekpatroon in het blad.

 • Page:
  Sla-bobbelbladvirus — In veel slarassen veroorzaakt het slabobbelblad een karakteristieke bobbeling van het blad en doorschijnende banden langs de nerven.

 • Page:
  SLRSV — SLRSV is een virus met zeer een brede waardplantenreeks. Verspreiding van SLRSV van plant naar plant vindt plaats door het vrijlevende aaltje Xiphinema diversicaudatum. Alle levensstadia kunnen SLRSV overbrengen.
 • Page:
  Symptoomloos lelievirus — Hoewel de naam van de ziekte anders doet vermoeden, zijn er bij een infectie door het symptoomloos lelievirus wel symptomen zichtbaar.

 • Page:
  Tabaksratelvirus — Het tabaksratelvirus in planten veroorzaakt vooral pleksgewijs achterblijven in groei. Zieke planten kunnen ook verspreid staan, namelijk als het virus bij het uitplanten al in het materiaal aanwezig was

 • Page:
  Tabaksratelvirus - aardappel — Het tabaksratelvirus (TRV) kan leiden tot stengelbontverschijnselen in het blad van de aardappelplant en tot kringerigheid in de knol. De bladverschijnselen kunnen zeer variabel zijn van afwisselend lichtere en donkere vlekken tot gele vlekken.

 • Page:
  Tabaksratelvirus - bloembollen — De symptomen bestaan uit lichtgroene tot grijze, ruitvormige tot streepvormige vlekken die zich vanuit de bladbasis over het gehele bladoppervlak kunnen ontwikkelen.

 • Page:
  Tabaksratelvirus - hyacint — Bij ernstige aantasting bestaan de symptomen uit een brede, onregelmatig gevormde, licht- tot donkergroene streperigheid; de strepen komen voor over het hele blad, van onder het grondniveau tot in de bladtoppen.

 • Page:
  Tabaksratelvirus - Nerine —   De bladeren vertonen witte tot geelgroene vlekken en strepen die in elkaars verlengde liggen. Later kunnen deze grijs en necrotisch worden.

 • Page:
  Tabaksratelvirus - Pioen — De bladeren hebben gele vlekken, vaak in kringvorm. Het gewas blijft achter in groei, vooral pleksgewijs. Zieke planten kunnen overal verspreid staan, namelijk als het virus bij het uitplanten al in het materiaal aanwezig was.

 • Page:
  Tomatenbronsvlekkenvirus — Het tomatenbronsvlekkenvirus kan een grote verscheidenheid aan symptomen veroorzaken. De beelden kunnen zeer variabel zijn en zelfs per cultivar verschillen. Op de bladeren kunnen al dan niet concentrische geelgroene kringen en patronen voorkomen.

 • Page:
  Tomatenbronsvlekkenvirus - Amaryllis —   De bladeren vertonen gele tot witte vlekken, kringvlekken en lijnpatronen. De symptomen zijn meestal scherp begrensd, maar kunnen ook in elkaar overlopen.

 • Page:
  Tomatenbronsvlekkenvirus - bromelia — Bij tomatenbronsvlekken virus ontstaan er verschillende symptomen zoals necrotische kringen en bladvlekken. Daarnaast treedt vergeling en misvorming op.

 • Page:
  Tomatenbronsvlekkenvirus - Nerine —  De bladeren vertonen gele tot witte vlekken en strepen, naast scherp begrensde, grillige, donkergroene vlekken.
 • Page:
  Tomatenbronsvlekkenvirus - paprika — Tomatenbronsvlekkenvirus is te herkennen aan optredende verschijnselen op blad, stengel en op de vrucht. Op de jongste blaadjes ontstaat een lichte nerfvergeling die overgaat in chlorose tussen de nerven of over het hele blad.

 • Page:
  Tomatenchlorosevirus - ToCV — Tomatenchlorosevirus of ToCV is een zogeheten quarantaine-organisme. Het virus wordt vooral verspreid door wittevlieg en heeft tomaat als voornaamste waardplant. Het belangrijkste symptoom bij alle gewassen is tussennervige chlorose op wat oudere bladeren in het midden van de plant.
 • Page:
  Tomatengeelkrulbladvirus — De naam tomatengeelkrulbladvirus is de aanduiding voor een groep van nauw verwante virussoorten (onderscheiding door geografische aanduiding)

 • Page:
  Tomatentorradovirus - ToTV — Een aangetast gewas vertoont eerst kleine necrotische vlekjes aan de basis van jonge deelblaadjes Bij het doorgroeien van de blaadjes groeien kunnen kleine gaatjes ontstaan omdat het necrotische weefsel niet meegroeit

 • Page:
  Tomato brown rugose fruit virus - ToBRFV — Het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) is een zeer besmettelijk virus dat voor kan komen op tomaat, paprika en Spaanse peper. Dit virus is een relatief nieuw virus en is net als het ToC virus een quarantaine organisme.

   

 • Page:
  Tulpenmozaiekvirus - TBV — De symptomen zijn meestal duidelijk zichtbaar voor en tijdens de bloei. De ernst en duidelijkheid van de symptomen is afhankelijk van de gevoeligheid van de cultivars, waarbij elke cultivar zijn eigen karakteristieke symptomen laat zien.

 • Page:
  Tulpenvirus X - TVX — Met TVX geïnfecteerde tulpen hebben geelgroen of wit of bruine necrotische strepen op het blad.

 • Page:
  Tulpenvirus X - TVX - lelie — Ingezonken, lichtgroen gekleurde, langwerpige sectoren in het blad tussen de nerven, van enkele millimeters lang.

 • Page:
  Vergelingsziekte - pseudo-slavergelingsvirus — De eerste symptomen van de meeste virusziekten beginnen vaak in de kop van de plant. Bij pseudo-slavergelingsvirus is dit juist niet het geval.

 • Page:
  Virussen - algemeen — Virussen bestaan niet uit cellen maar uit zeer kleine deeltjes. Ze zijn volledig afhankelijk van hun gastheer. Ze kunen zichzelf niet vermeerderen maar ze laten zich door de cellen van hun gastheer vermeerderen.

 • Page:
  Waaierbont - Arabis-mozaïekvirus — De bloembladen vertonen witte en donkere kleurgedeelten, die zich bij blauwe en paarse cultivars naar de rand toe waaiervormig verbreden.

 

 • No labels