Gewas: Zantedeschia

Wetenschappelijke naam: Niet van toepassing

Groep: Diverse aantastingen

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

 

Herkenning

Bij verzoling is de onderkant van de Zantedeschiaknol grijsbruin, leerachtig, rimpelig verdroogd. Deze laag is soms maar 1-2 mm dik. Het komt vaak voor dat dergelijke knollen tijdens de bewaring helemaal zacht worden en/of verstenen/verkalken.

Levenswijze

Bij een goede droge bewaring blijft de ‘zool’ droog maar als de knollen worden opgeplant kan dit deel van de knol gaan rotten. Als dat gebeurt, wat niet altijd het geval is, dan kan de groei van de plant achterblijven of de gehele plant wegvallen. Een oorzaak voor verzoling is niet bekend. Er wordt gedacht aan bewaaromstandigheden maar vaak worden de knollen al met een ‘zool’ gerooid.

Maatregelen
  1. zorg voor het juiste tijdstip van rooien en droog de knollen bij minimaal 17 °C en een RV van 65% gedurende twee tot vier weken