Gewas: diverse gewassen, sierteelt

Wetenschappelijke naam: Sciara spp

Groep: Insecten

VarenrouwmuglarveVleugel van varenrouwmugRouwmuglarve


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright WUR, NVWA, Delphy, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

De larven zijn doorzichtig, glanzend en hebben een duidelijk zwarte kop. Volgroeide larven zijn ongeveer 3 - 4 mm lang. Ze komen vooral voor op vochtige plekken.

Varenrouwmuggen zijn 2 tot 3 mm lang met lange slanke, onvertakte antennen en lange poten. De vleugels zijn geaderd en hebben een opvallend "V-teken" aan het uiteinde.

Levenswijze

Varenrouwmuggen veroorzaken directe en indirecte schade. Direct doordat de larven wortels aanvreten. Hierdoor ontstaat groeiremming. Indirect door dat de muggen en de larven andere ziekten en plagen verspreiden, zoals mijten, aaltjes, virussen en schimmelsporen. Ze kunnen vooral een plaag vormen in stekmateriaal en ander jong plantgoed. Doordat de larven zachte plantendelen aanvreten, wordt de beworteling van onbeworteld stek bemoeilijkt. Het voedsel bestaat verder uit algen, wieren en onverteerd organisch materiaal.  

Doordat de larven zich nauwelijks verplaatsen komt de schade pleksgewijs voor. Aan gezonde grote planten wordt over het algemeen geen schade toegebracht. De schade kan in kassen het hele jaar optreden.

Varenrouwmuggen zijn te vinden op vochtige plaatsen. De larven nestelen zich tussen de wortels en bij gebrek aan dood organisch materiaal vreten ze de plantenwortels aan. Bij een grote populatie en zwak plantmateriaal kan veel schade ontstaan.

De populatie bestaat uit mannetjes en vrouwtjes. De levenscyclus bestaat uit een ei stadium, 4 larve stadia, een pop stadium en een volwassen stadium. De ontwikkeling van ei tot volwassen mug duurt bij 15ºC ongeveer 6 weken en bij 20º -24ºC 3 weken. De levensduur van een volwassen mug is slecht één week. Het aantal eieren dat een vrouwtje afzet varieert van 50 tot 300. De eieren komen na 2-3 dagen uit. De larven kunnen 5 tot 12 mm lang worden. Ze hebben een zwarte kop en geen poten. Het larve stadium duurt 2-3 weken afhankelijk van de temperatuur. De larven verpoppen in de grond.

De jonge larven zijn zeer gevoelig voor droogte. Na verpopping in de grond komen de volwassen muggen tevoorschijn, die opnieuw eieren afzetten.

Maatregelen
  • Droog telen vermindert de aantasting door varenrouwmuggen.
  • Opruimen van dood organisch materiaal, gewasresten en natte plekken remt de ontwikkeling van een populatie varenrouwmuggen.
  • Vangplaten helpen bij de waarneming.
  • Varenrouwmuggen kunnen biologisch worden bestreden met bodemroofmijten (Gaeolaelaps aculeifer, Stratiolaelaps scimitus), het aaltje Steinernema feltiae en/of de insectenpathogene schimmel Metarhizium anisopliae. Preventief inzetten van biologische bestrijders is essentieel.
  • Chemische bestrijdingen van larven of volwassen muggen is lastig