• Page:
  Aardappelspindelknolviroide

  De bladeren in de kop van de plant worden vaak chlorotisch en soms zelfs bronskleurig tot paars. Bij tomaat treedt een meer of minder duidelijke groeiremming op in de kop van de plant . De vruchten kunnen slechter doorkleuren

 • Page:
  Aardappelvirus X

  De ziekteverschijnselen zijn onder andere afhankelijk van de leeftijd van de plant, het tijdstip van infectie en de temperatuur.

   

 • Page:
  Aardappelziekte - tomaat

  Phytophthora infestans of aardappelziekte is een schimmelziekte, die ook in tomaten schade kan aanrichten. De schimmel is op de stengel, tros en bladstelen herkenbaar aan een zeer oppervlakkige verkleuring en afsterving (necrotisatie).

 • Page:
  Bacterieverwelkingsziekte tomaat

  Bacterieverwelkingsziekte bij tomaat wordt veroorzaakt door de bacterie Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis.

 • Page:
  Begoniamijt

  De begoniamijt heeft een grote waardplantenreeks en komt wereldwijd voor. Sierteeltgewassen waarin de mijt voorkomt zijn begonia, chrysant, gerbera, cyclamen en bouvardia. Ook op groentegewassen, bijvoorbeeld paprika en aubergine, kan de mijt voorkomen.

 • Page:
  Bladvlekkenziekte - tomaat

  Fulvia fulva of bladvlekkenziekte is een schimmelziekte, die in tomaat schade kan aanrichten.

 • Page:
  Fusarium verwelkingsziekte - tomaat

  Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici is een schimmelziekte, die in het verleden in tomaten enorme schade aanrichtte. Op dit moment zijn alle veelgeteelde rassen echter resistent tegen deze ziekte en is de ziekte dan ook geen probleem meer.

 • Page:
  Fusarium voet- en wortelrot - tomaat

  Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici is een schimmelziekte, die in het verleden in de teelt van tomaten grote schade aanrichtte.

 • Page:
  Geelblad - naaldblad - strepenziekte - tomatenmozaiekvirus

  Vooral op het jongste blad is een duidelijk mozaïekbeeld waarneembaar. Mozaïek is een vorm van bontheid waarbij licht- en donkergekleurde delen scherp en meestal hoekig van elkaar gescheiden zijn.

 • Page:
  Grauwe schimmel - Botrytis

  Verkleuringen en afsterving met een pluizig, bruingrijs schimmelpluis op allerlei bovengrondse plantendelen, bladval bij coniferen. Bij aanraking komt een stofwolkje (sporen) vrij.

 • Page:
  Kanker - tomaat

  Didymella lycopersici of kanker is een schimmelziekte, die alleen bij de teelt van tomaat in de grond aanzienlijke schade aanricht.

 • Page:
  Katoendaguil

  Deze dagactieve nachtvlinder heeft een spanwijdte van 3,5 - 4 cm.  De voorvleugel is zandkleurig tot paarsachtig bruin.

 • Page:
  Kurkwortel

  Pyrenochaeta lycopersici of kurkwortel is een schimmelziekte, die alleen bij de teelt van tomaat in de grond aanzienlijke schade aanricht.

 • Page:
  Meeldauw - tomaat

  Oïdium lycopersicum of echte meeldauw is een schimmelziekte, die op glastuinbouwbedrijven schade aanricht in de vorm van bladaantasting. De ziekte is herkenbaar aan onregelmatige witte vlekjes van enkele mm op het blad.

 • Page:
  Nerfmineervlieg - sla - tomaat

  Mineervliegen komen in veel planten voor. Vooral de Liriomyza species zijn zeer polyfaag (hebben veel waardplanten). Het zijn kleine vliegen, waarvan de larven gangen vreten in de bladeren (mineren).

 • Page:
  Neusrot

  Neusrot komt voor bij tomaten en paprika en is een gevolg van calciumgebrek. Het neusje van de vrucht krijgt een zwarte bruine plek en dit vindt vooral plaats op momenten dat het extreem warm is.

 • Page:
  Overmatige wortelgroei

  Bij deze bacterieziekte maakt de plant enorm veel wortels, waardoor er in het substraat steeds minder zuurstof aanwezig is.  Daardoor kan ook een infectie met Pythium ontstaan.

 • Page:
  Pepinomozaiekvirus

  De symptomen van dit virus in tomaten kunnen verschillend zijn en zijn afhankelijk van de cultivar, leeftijd van de plant en leeftijd van de plant op moment van infectie en de omstandigheden waaronder de planten staan.

 • Page:
  Pythium voet- en wortelrot

  De fijne wortels van aangetaste planten verslijmen en er treedt een natrot op. De schors laat los van de centrale cilinder waardoor deze gemakkelijk kan worden afgestroopt.

 • Page:
  Tabakswittevlieg

  Wittevliegen of motluizen behoren niet tot de vliegen, maar zijn verwant aan de bladluizen. Tabakswittevlieg is een  tropische wittevliegsoort die sinds 1987 in kassen in ons land wordt gevonden. De soort is is moeilijk te onderscheiden van de meer voorkomende kaswittevlieg.

 • Page:
  Thrips palmi

  Thrips palmi is klein (1.2 mm) en met het blote oog kan deze trips niet van andere tripssoorten onderscheiden worden. Deze tripssoort is egaal geel van kleur met donkerbruine lichaamsharen.

 • Page:
  Tomatenbronsvlekkenvirus

  Het tomatenbronsvlekkenvirus kan een grote verscheidenheid aan symptomen veroorzaken. De beelden kunnen zeer variabel zijn en zelfs per cultivar verschillen. Op de bladeren kunnen al dan niet concentrische geelgroene kringen en patronen voorkomen.

 • Page:
  Tomatenchlorosevirus - ToCV

   

  Tomatenchlorosevirus of ToCV is een zogeheten quarantaine-organisme. Het virus wordt vooral verspreid door wittevlieg en heeft tomaat als voornaamste waardplant. Het belangrijkste symptoom bij alle gewassen is tussennervige chlorose op wat oudere bladeren in het midden van de plant.
 • Page:
  Tomatengalmijt

  Tomatengalmijt is een mijt die met het blote oog niet zichtbaar is. Het eerste zie je bruin verkleuring op de stam van de tomatenplant. In een ver gevorderd stadium, zullen ook enkele bladeren bruin verkleuren.

 • Page:
  Tomatengeelkrulbladvirus

  De naam tomatengeelkrulbladvirus is de aanduiding voor een groep van nauw verwante virussoorten (onderscheiding door geografische aanduiding)

 • Page:
  Tomatenmineermot

  De Tuta absoluta is een mineermot die vooral bij tomaat, aubergine, paprika en aardappel voorkomt en flinke schade kan geven.

 • Page:
  Tomatentorradovirus - ToTV

  Een aangetast gewas vertoont eerst kleine necrotische vlekjes aan de basis van jonge deelblaadjes Bij het doorgroeien van de blaadjes groeien kunnen kleine gaatjes ontstaan omdat het necrotische weefsel niet meegroeit

 • Page:
  Verticillium-verwelkingsziekte of slaapziekte - tomaat

  Verticillium albo-atrum of slaapziekte is een schimmelziekte die in tomaten soms ernstige schade aanricht. De schimmel is herkenbaar aan verwelking van het blad, de plant of delen van de plant en vergeling van het blad.

 • Page:
  Warmteminnend wortelknobbelaaltje - tomaat

  Meloidogyne incognita of het warmteminnend wortelknobbelaaltje kan onder andere in tomaat tot veel schade leiden. Aantasting door wortelknobbelaaltjes in het gewas is zichtbaar doordat plekken in de kas achterblijven in groei.

 • Page:
  Witte vlieg - kaswittevlieg

  Op de bladonderzijde sneeuwwitte, gevleugelde insecten eitjes en larven met honingdauw. Bij aanraking vliegen de volwassen vliegjes op. Door saponttrekking worden de bladeren geel.

 • No labels