Gewas: Granen

Wetenschappelijke naam: Gaeumannomyces graminis

Groep: Schimmels

Aantetaste plant Dode aren zonder korrels knikken niet en steken boven het gewas uit.
 
Aantasting van de stengelvoet.    

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

De ziekte is te herkennen aan een zwart glimmend schimmelmatje aan de voet van de plant. Tarwehalmdoder tast vooral de wortels en de stengelvoet aan.

Levenswijze

De infectie vindt plaats vanuit de bodem. De schimmel blijft over op stoppel en stro resten. Doordat de schimmel het transport in de plant belemmert, laten aangetaste planten vaak witte aren zien. De korrelvulling van aangetaste aren is slecht.

Maatregelen
Niet chemisch:

Een ruime vruchtwisseling met andere gewassen. De ziekte treedt vooral op op percelen met een continu teelt van granen. Tarwehalmdoder wordt meestal aangetroffen op perceeldelen met een slechte bodemstructuur zoals de kopakkers.

Chemisch:

Er zijn geen chemische middelen beschikbaar.