Gewas: Pioenroos

Wetenschappelijke naam: Tobacco Rattle Virus (TRV)

Groep: Virussen

Tabaksratelvirus op pioen: Kringvormige vlekken op het blad.

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

De bladeren hebben gele vlekken, vaak in kringvorm. Het gewas blijft achter in groei, vooral pleksgewijs. Zieke planten kunnen overal verspreid staan, namelijk als het virus bij het uitplanten al in het materiaal aanwezig was.

Het virus kan ook symptoomloos voorkomen.

Levenswijze

Het virus wordt in de bodem overgebracht door vrijlevende wortelaaltjes, behorende bij de Trichodoridae. Er zijn slechts weinig aaltjes nodig om aanzienlijke virusschade te veroorzaken. Het virusdragend aaltje kan namelijk achtereenvolgens verschillende planten met tabaksratelvirus infecteren.

Het virus gaat bij vegetatieve vermeerdering over op het grootste deel van de nakomelingen. Daarnaast kan het ook overblijven in diverse onkruiden, zoals Stellaria media ((vogel)muur) en Capsella bursa-pastoris (herderstasje). Planten zijn met name in het jonge stadium gevoelig voor (Para)Trichodoriden. Deze virusoverdragende aaltjes overleven slechter op zwaardere gronden, waardoor op deze grondsoort minder schade ontstaat.

Trichodoride aaltjes hebben een gevoelige huid en zijn daardoor gevoelig voor een intensieve grondbewerking. Door het telen van bladrammenas als voorvrucht wordt de infectiedruk van TRV in de grond verlaagd.

Maatregelen
  • Kies bij voorkeur voor een zwaardere grond
  • Bemonster het perceel voor aanvang van de teelt op Trichodoridae-aaltjes
  • Teel bladrammenas als voorvrucht, vooral bij hoge beginpopulaties; vermijd Tagetes als voorvrucht.
  • Grond eventueel ontsmetten of stomen
  • Start met gezond plantmateriaal
  • Zorg voor goede groei na aanvang van de teelt
  • Zieke planten en onkruiden zo snel mogelijk verwijderen