Gewas: Lelie

Wetenschappelijke naam: Fusarium oxysporum

Groep: Schimmels

Stengelfusarium

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Jonge, in de kas groeidende, planten blijven achter in groei, waarbij de bladeren van onderaf vergelen. De aantasting uit zich in bruine vlekken op de ondergrondse stengeldelen en een roodbruin-verkleuring rond het doorbreekpunt van de stengelwortels.

De stengelwortels ontbreken in veel gevallen. De stengel wordt niet hol. Vaak zijn de bollen door Fusarium aangetast.

Levenswijze

Een aantasting door stengelfusarium komt vaak vanuit besmette grond. Ook is het mogelijk dat de schimmel met de bol meekomt en van daaruit de stengelwortels aantast. Vooral in gestoomde grond, zonder bodemleven, kan de schimmel vanuit de bol ongestoord groeien.

Het ontstaan van stengelfusarium wordt bevorderd door te natte grond, hoge temperatuur en overmatige bemesting.

Maatregelen
Teeltmaatregelen
  • Verhelp lekplekken en overstromende goten
  • Trek storende lagen in de grond los
  • Beperkt te grote watergift in één keer
  • Plant partijen met aantasting niet in de warme maanden
Bestrijding
  • Stomen
  • Pleksgewijze chemische bestrijding